Politimannen har fått støttegruppe

Er det ærekrenkende å kalle statsministeren et krapyl på Facebook? – Det kan bare en domstol avgjøre, sier lektor i juridiske fag, Anne Oline Haugen. En politimann har fått sparken etter å ha skrevet blant annet det, på Facebook.

Politimannen Stein-Robin Kleven Bergh fikk sparken fra politiet, blant annet fordi han kalte Jens Stoltenberg et krapyl på Facebook.

Politimann oppsagt fordi han kalte Stoltenberg et krapyl. Reporter: Vibecke Wold Haagensen. Foto/redigering: Frode Meskau.

– En offentlig tjenestemann har i utgangspunktet den samme ytringsfriheten som alle oss andre. Men så er det noen begrensninger som også gjelder for alle, som f.eks ærekrenkelser og trusler.

Det sier Anne Oline Haugen, som er 1. lektor i juridiske fag ved Høgskolen i Hedmark.

Kalte statsministeren et krapyl

En politimann i Hedmark politidistrikt har blitt avskjediget, etter å ha skrevet innlegg på Facebook, der han blant annet kalte statsminister Jens Stoltenberg for et krapyl.

Nå er spørsmålet om det er juridisk dekning for å avskjedige noen på grunn av det.

Umulig å svare på

Anne Oline Haugen

1. lektor i juridiske fag, Anne Oline Haugen, sier bare en domstol kan avgjøre om det er ærenkrenkende å kalle statsministeren et krapyl.

Foto: NRK

Anne Oline Haugen forklarer at det er omfattende rettspraksis når det gjelder å krenke en annens gode navn og rykte, og når det gjelder tillit i forhold til stilling.

– Men det er umulig å svare på om det er en ærekrenkelse å kalle en person et krapyl på Facebook. Det er bare domstolen som kan avgjøre det, sier Haugen.

Hun har kjennskap til en rekke karakteristikker som har vært behandlet av domstolen - alt fra dromedar til tosker - men har ikke vært borti akkurat betegnelsen krapyl.

– God nok grunn for avskjedigelse

Tormod Bakke

Politimester Tormod Bakke synes ikke det er greit å kalle statsministeren et krapyl når du jobber i politiet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Politimester Tormod Bakke, mener man som politimann må vise særlig respekt, og at det, i anstendighetens navn, ikke er greit for en politimann å kalle statsministeren et krapyl, selv om det ble gjort på fritida.

Tormod Bakke sier det er nedfelt visse regler i politiet, om hvordan man som ansatt i politiet forholder seg til sosiale medier og hvordan man kommuniserer.

– Da er spørsmålet om det er noen flere begrensninger for offentlige tjenestemenn enn for alle andre, og hvor langt lojaliteten til arbeidsforholdet strekker seg, sier Anne Oline Haugen.

Har fått egen støttegruppe på Facebook

Stein-Robin Kleven Bergh

Stein-Robin Kleven Berg har fått mange støtteerklæringer etter at han fikk sparken i politiet.

Foto: Ann-Kristin Mo

Politibetjent og Frp-politiker Stein-Robin Kleven Bergh fra Eidskog, har fått mange støtteerklæringer, etter at det ble kjent at han fikk avskjed i politiet på grunn av sine politiske ytringer på Facebook.

Støttegruppa som er opprettet for ham, har fått godt over 1000 medlemmer.

– Ja, det varmer og det styrker meg noe utrolig. Det er godt å se at folk er så engasjert for å ivareta ytringsfriheten og rettferdigheten i dette landet her, sier Stein-Robin Kleven Berg.

Han leser fra et av innleggene på Facebook: «Motta min største sympati i disse vanskelige dager, Stein Robin. Jeg kommer til å følge tett med i din kamp for denne dypt grunnløse og sterkt usaklige oppsigelsen».

– Politikere må tåle såpass

Han mener politikere må tåle såpass, og sier han ikke har omtalt Stoltenberg som krapyl i egenskap av politimann, men som politiker i Fremskrittspartiet.

Stein-Robin Kleven Bergh har jobbet i politiet i 30 år og har klaget på avskjedigelsen.

– Jeg er veldig sikker på at jeg kommer tilbake til jobben og kan tjene de menneskene jeg er satt til å tjene. Jeg er sikker på at rettferd vil skje fyllest. Det er jeg helt sikker på, sier Kleven Bergh.