Politikerne punger ut igjen

60 millioner kroner legges på bordet for å redde selskapene som drifter Briskeby gressbane.

Briskeby gressbane.

Politikerne angrer samtidig på at de ikke stoppet utbyggingen

Foto: Knut Sveen / NRK

De to største partiene i Hamar har bestemt seg før kommunestyremøtey onsdag.

– Vi har ikke noe valg. Når de første garantiene har blitt gitt, så er det vanskelig å ikke følge opp med mer penger, sier Arbeiderpartileder Morten Aspeli.

Ved juletider måtte kommunen ut med over 50 millioner kroner.

– Burde vært stoppet

Samtidig angrer politikerne på at de ikke stoppet hele utbyggingen da Hamar Sportsselskap i 2007 første gang kom og ba om garantier.

– Hadde en visst det en vet nå så hadde vi stoppet utbyggingen, sier ordfører Einar Busterud.

Arbeiderpartilederen er helt enig.

– Hamar kommune burde tatt en pause og vurdert hva som skulle gjøres videre, sier Aspeli.

Politikere, idrett og sportsselskap er forsiktige med å fordele skyld. De avventer granskningsutvalget som skal konludere med hva som gikk galt, og hvem som har ansvaret.

Mislykket

Nye Briskeby gressbane ble bygd for et eliteserielag som skulle skaffe inntekter fra evenementer, arrangementer og VIP-er.

I dag står 1300 kvadratmeter VIP-anlegg tomt. HamKam spiller i 2. divisjon og klarer ikke å betale den allerede sterkt reduserte baneleia på 800 000 kroner.
Eiendomsselskapet som skulle skaffe leietakere, har ikke klart å skaffe store inntekter og gikk 18 millioner kroner i underskudd i fjor.