Hopp til innhold

Politijuristene: Frykter flere henleggelser

Politireformen går på bekostning av rettssikkerheten, mener politijuristene. De advarer nå politiledelsen mot flere henleggelser og utsettelser av straffesaker.

Klauseie

Henning Klauseie har ført mange store saker for politiet i Hedmark. Han ser med bekymring på situasjonen for politijuristene etter at politireformen trådte i kraft.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Mangel på folk, stort arbeidspress og saker som utsettes og henlegges i større grad enn tidligere. Dette er hverdagen for politijuristene etter at politireformen trådte i kraft i fjor og flere distrikter ble slått sammen. Henning Klauseie er leder i politijuristenes fagforening i Hedmark og er opprørt over utviklingen.

– Bemanningen for påtalemyndigheten i Innlandet politidistrikt er meget bekymringsfull. Stillinger som har ligget ute er trukket tilbake. I tillegg er det oppsigelser på gang og flere har sluttet. Per i dag har vi seks til syv årsverk mindre enn hva vi hadde for et år siden.

Han mener signalene fra politiledelsen gjør fremtidsutsiktene dystre.

– Ledelsen har over lengre tid snakket om at det er sannsynlig med enda flere henleggelser. Saker med lav prioritering vil da bli henlagt på grunn av kapasitet, mens andre saker vil bli utsatt. Det er bekymringsfullt, mener Klauseie.

Sverre Bromander

Leder av politijuristene, Sverre Bromander, frykter en vanskeligere hverdag for politijuristene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Biler fremfor mennesker

Leder i politijuristens fagforening i Norge, Sverre Bromander, kjenner igjen situasjonen i Hedmark fra hele landet. Han mener politiledelsen er mer opptatt av andre faktorer ved reformen enn de menneskelige.

– Det er sterk kultur i politiet for å vektlegge målbare faktorer, så derfor blir det snakket mer om standarden på bilparken enn om hvordan man ivaretar sine menneskelige ressurser.

Han synes ikke at situasjonen har fått nok fokus.

– Politireformen skal være en kvalitetsreform, så derfor burde det være en helt annen oppmerksomhet rundt juristenes situasjon og konsekvensene det har for rettssystemet. Å bli politijurist er fortsatt en populær jobb blant nyutdannede, men nå blir utfordringen å få tak i de beste og holde på dem, mener Bromander.

Overgrepssak for retten etter to år

Advokat Helge Hartz i Elverum har selv merket en endring i politiets håndtering av straffesaker.

Helge Hartz

Advokat Helge Hartz støtter politijurustenes argumentasjon.

Foto: NRK

– Jeg hadde en overgrepssak hvor fornærmede forklarte seg detaljert i mai 2015. Denne ble henlagt etter et år. Så blir den påklaget og det ender med tiltale hvor saken kommer opp i år, to år etter det første avhøret av fornærmede. Når man blir møtt med en henleggelse kan dette ha mye å si for hvordan man ser på rettssystemet, advarer Hartz.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen sier han ikke kjenner til situasjonen, men at han med hensyn til rettssikkerheten ønsker politiadvokatene best mulig arbeidsforhold.

Politimester svarer på kritikken

Ny politimester i Innlandet

Johan Brekke, politimester i Innlandet.

Foto: Per Magnussen / NRK

Politimester Johan Brekke sier at Innlandet politidistrikt har veldig stramme økonomiske rammer.

– Vi får ikke prioritert alle de sakene som skal prioriteres høyt nok.

Brekke sier det er beklagelig at det tar to år før alvorlige saker kommer opp for retten.

– Ofrene i saken får en unødig belastning og det kan fort føre til redusert straff, sier Brekke, som håper at det i løpet av 2017 kan bli en åpning for å gjølre noe med situasjonen.

Flere saker fra Innlandet