Hopp til innhold

Politihovedkvarteret til Hamar

Politidirektoratet vil legge hovedsetet for det nye politidistriktet i Innlandet til Hamar. Nå er det også klart hvem som vil bli politimester.

Hamar politistasjon

Politistasjonen i Hamar blir hovedsete for det nye politidistrikt Innlandet. Det foreslår politidirektøren.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

De tre politidistriktene i Hedmark og Oppland skal bli til ett, med ett hovedkvarter, der ledelsen og operasjonssentralen skal være. Det er snakk om en statlig arbeidsplass med rundt 80 ansatte.

I dag la Politidirektoratet fram sitt forslag til hvor hovedsetene for alle de 12 nye politidistriktene bør være.

Ingen overraskelse

Einar Busterud og Morten Aspeli

Påtroppende ordfører i Hamar, Einar Busterud og avtroppende, Morten Aspeli, er begge fornøyd med at valget falt på Hamar.

Foto: Vibecke Wold Haagensen

– Det var ingen overraskelse. Alle argumenter er vel på Hamars side i denne saken, sier påtroppende ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Politimester i Vestoppland på Gjøvik, Martin Welhaven er heller ikke overrasket.

– Vi har skjønt at Hamar har ligget godt an. Samtidig mener vi at det utmerket godt kan være hovedsete i Gjøvik også, sier han.

– Det er ingen stor overraskelse, men det er veldig godt at man har kommet så langt i prosessen at man har et konkret forslag, sier politimester i Hedmark, Tormod Bakke.

Skuffelse på Gjøvik

Vil ta i mot flyktninger

Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg er skuffet over valget.

Foto: NRK

Både Lillehammer, Gjøvik og Hamar har vært med i kampen om det nye politihovedkvarteret. Ordførererne i Lillehammer og Gjøvik har begge uttalt at det er deres tur til å få statlige arbeidsplasser.

– Vi er lei oss og skuffet. Vi mente vi hadde lagt inn en god beskrivelse av mulighetene og fordelene Gjøvik har, sier Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg.

Han synes det er merkelig at argumentet om statlige arbeidsplasser ikke er tatt hensyn til. Han mener slike arbeidsplasser har lett for å klumpe seg i Hamar.

Forslaget fra Politidirektoratet skal nå ut på høring i seks uker før en endelig avgjørelse blir tatt.

Hammersmark trakk seg

Politimestrene i Hedmark og Oppland møtes

Dagens tre politimestere i Innlandet; Tormod Bakke i Hedmark, Martin Johan Welhaven i Vestoppland og Arne Hammersmark i Gudbrandsdal.

Foto: Terje Hong / NRK

Hvem som blir politimester i det nye politidistriktet skal også snart avgjøres.

Av dagens tre politimestere er det bare en som står på søkerlista nå. Det er Martin Welhaven, som bor i Hamar, men er politimester i Vestoppland.

Arne Hammersmark, som i dag er politimester i Gudbransdal, hadde søkt men har nå trukket seg. Det skal være flere grunner, blant annet at det blir for lang reiseveg, sier han til NRK.

Tormod Bakke i Hedmark politidistrikt har ikke søkt jobben.

Begrunnelsen for valget

Det er kun dagens politistasjoner som er vurdert som nye hovedseter. I følge utredningen fra Politidirektoratet står både Hamar, Gjøvik og Lillehammer ganske likt, men etter en samlet vurdering mener direktoratet at Hamar er best egnet.

«Hamars største fortrinn er et bredere rekrutteringsgrunnlag og nærhet til samarbeidsaktører. Hamar har også en noe bedre kommunikasjonsmessig beliggenhet enn øvrige alternativ. På øvrige kriterier vurderes Hamar på høyde med, eller tett bak de øvrige alternativene. Gjøvik kommer bedre ut enn Hamar i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken.»

.

Flere saker fra Innlandet