Politiet undersøker kommunen

Politiet skal undersøke om noen i Alvdal kommune har gjort noe straffbart i forbindelse med den store overgrepssaken.

Aktor Liv Heidi Bjerkmo

Aktor Liv Heidi Bjerkmo.

Foto: Frode Meskau / NRK

Fire barn skal ha blitt utsatt for grove seksuelle overgrep, og seks voksne er sikta i den meget grove saken.

Fire barn i alderen seks til 11 år skal ha blitt utsatt for grove overgrep fra 2003 til 2007. Blant de siktede er to av barnas mor og tidligere stefar.

Blant annet er moren til to av barna siktet i saken.

Undersøker kommunen

Mange fagfolk i kommunen har vært involvert rundt to av barna som er autister, og politiadvokat Liv Heidi Bjerkmo sier de har satt i gang en såkalt undersøkelses-sak mot kommunen.

– Vi ønsker å skaffe oss en oversikt for å finne ut om det er rimelig grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart fra offentlige aktører som har vært inne i bildet i forhold til barna sier Bjerkmo

Politiet vil blant annet finne ut om det er begått grov uforstand i tjenesten.

- Burde har grepet inn

Politiet fattet interesse for Alvdal kommunes rolle i overgrepssaken da en av forsvarerne i august i år meldte kommunen til fylkesmannen. Forsvareren til den hovedsiktede i saken mener kommunen hadde opplysninger og burde ha grepet inn for mange år siden og dermed hindret at barna ble misbrukt.

Parallellt med fylkesmannens tilsynssak har altså politiet også drevet en egen forundersøkelse i et par måneders tid.

Politiadvokat Liv Heidi Bjerkmo sier at de ikke har noen konkrete mistanker mot enkeltpersoner, og det er ikke startet noen formell etterforskning ennå. Det avhenger av om de finner noe som tyder på straffbare forhold.

En rekke etater i Alvdal kommune har opp igjennom de siste ti årene hatt befatning med de to syke og misbrukte barna. Barnevernet, sosialkontoret, PP-tjenesten, helsetjenesten, skolen og barnehagen har vært involvert. Alle etater blir nå undersøkt.

Bjerkmo vil ikke uttale seg om noen i kommunen er avhørt ennå, men finner politiet rimelig grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, blir det etterforskning.

Vil samarbeide

Rådmann i Alvdal, Erling Straalberg

Rådmann Erling Straalberg

Foto: Joar Elgåen / NRK

Rådmann Erling Straalberg i Alvdal sier kommunen ønsker en undersøkelse velkommen og at de vil samarbeide.

–Det er ikke mistanke om overgrep, men eventuelt tjenesteforsømmelse, som gjør at politiet går inn med undersøkelser, understreker Straalberg.

Straalberg føler seg trygg på at kommunen ikke har gjort noe galt.

- Ut i fra det jeg vet nå, frykter jeg ikke at noen i kommunen har gjort noe galt.