Må oftere ta hånd om psykisk ustabile

Politiet må stadig oftere bevæpne seg for å håndtere psykisk ustabile personer. Mange av disse personene burde fått bedre oppfølging av psykiatrien, mener politimester.

Skytedrama på Vinstra

SKYTEDRAMA: 20–30 politifolk bevæpnet med automatvåpen deltok i politiaksjonen mot en psykisk ustabil mann på Vinstra natt til torsdag. Å ta hånd om psykiatriske pasienter er en del av hverdagen til politiet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Onsdag fikk politiet i Midt-Gudbrandsdalen en henvendelse fra en lege som opplevde en pasient som truende og psykisk ustabil. Politiet oppsøkte mannen i hans bolig på Vinstra, i det de trodde skulle være et rutineoppdrag. Mannen kom ut på trappa med et haglgevær og skjøt og skadet en politimann.

Den 69 år gamle mannen fra Vinstra er nå tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Å håndtere psykisk syke mennesker er en del av politiets hverdag. En analyse utført i 2010 av politiets ressursbruk viser at norsk politi rykker ut på slike oppdrag mer enn 20.000 ganger årlig.

– Får ikke nødvendig behandling

Johan Martin Welhaven

Politimester Johan Martin Welhaven i Vestoppland sier de har et økende antall oppdrag knyttet til psykisk ustabile mennesker.

Foto: Frode Meskau / NRK

Johan Martin Welhaven er politimester i Vestoppland, nabo-politidistriktet til Gudbrandsdal. Han sier de stadig oftere må ut for å ta hånd om ustabile – og ofte farlige – personer.

– Vi har i de senere år opplevd en årlig økning i antall oppdrag som har med psykisk ustabile personer å gjøre. Det er også et økende antall slike oppdrag som krever bevæpning, sier han.

Han sier at politiet ofte må forholde seg til "inn-og-ut"-pasienter, som ikke er blitt friske siden forrige opphold på institusjon. Isteden må politiet gang etter gang håndtere dem..

– Ofte hjelper vi helsevesenet med å hente inn personer som har akutt behov for psykiatrisk behandling. Så blir de utskrevet, opptrer truende igjen og politiet må igjen inn i situasjonen for å bringe dem tilbake til behandling.

– I mange av disse oppdragene er det åpenbart at politiet skal inn og bistå helsevesenet for å få kontroll på en mulig farlig situasjon. Men mange av disse personene får ikke nødvendig opphold ved institusjon og kommer ut igjen. Det er enkelte av disse vi må ha gjentatte oppdrag på.

– Svikter det psykiatriske behandlingstilbudet?

– Det vil jeg ikke svare konkret på, jeg bare konstaterer hvordan det er, svarer Welhaven.

Krever mye ressurser

Politiet bruker mye tid og ressurser på slike oppdrag. Utrederne som i 2010 analyserte politiets ressursbruk anslo at politiet brukte 179 årsverk på slike oppdrag.

– Slike saker har en menneskelig side, at vi må hjelpe mennesker som ikke har det bra og som kan være en fare for omgivelsene og seg selv, men det er også en side av saken at politiet bruker mye tid og ressurser på dette, sier politimester Welhaven.

Politiets fellesforbund har tidligere tatt til orde for at det gjøres en skikkelig vurdering av hva politiet skal gjøre og ikke gjøre.

– Ofte er det politiet som sitter igjen med utfordringene, men vi har heller ikke spisskompetanse på psykiatri, sier leder i fagforeningen, Sigve Bolstad.

NRK kartla tidligere i år 228 drapssaker mellom 2003 og 2013. Nær halvparten av ofrene ble drept av personer med alvorlige psykiske lidelser. Ofte er det menn født i Norge, uten jobb, men med rusproblemer og en voldelig fortid, som står bak drapene, viste NRKs undersøkelse.

At politiet skal bistå ved transport av psykisk syke på generell basis, utgjør en vesentlig utfordring for politiet med tanke på ivaretakelsen av politiets kjerneoppgaver. (..) 17 av 27 politidistrikter ga i en undersøkelse i 2010 uttrykk for at psykiatrioppdrag binder opp politiressurser unødvendig, og at det spiser av den akutte politiberedskapen.

Politianalysen, NOU 2013:9 side 221
Arkiv 2010 (2. februar): Politet i landets største fylker hadde mange psykiatrioppdrag i fjor. Tallet er det høyeste på flere år, og ressursbruken går ut over andre typer oppdrag. Men egne ambulanser for psykiatrisk akuttbehandling finnes det bare noen få steder i Norge.

VIDEO: Se Dagsrevyens reportasje der NRK var med både politiet og en psykiatrisk ambulanse i 2010.