Må oftere rykke ut for å roe ned psykisk syke personer

Politiet får stadig flere henvendelser om saker der psykisk syke personer er involvert. Ofte er dette saker som tar mye tid og legger stort beslag politiets ressurser.

Johan Martin Welhaven

– Dette kan føre til at andre oppdrag må vente til vi er ferdige med den bistanden vi er i gang med overfor psykisk syke, sier politimester Johan Martin Welhaven ved Vestoppland politidistrikt.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi merker er at vi til tider bruker store deler av vår operative politiressurs til å bistå psykisk syke personer, forteller Johan Martin Welhaven, politimester i Vestoppland politidistrikt.

Politiet får stadig flere oppdrag hvor psykisk syke personer er involvert. De fleste henvendelsene kommer fra helsevesenet, som ofte trenger assistanse fra politiet for at psykisk syke skal få legehjelp.

– Kan gå på bekostning av andre oppdrag.

Politiet blir også oftere tilkalt på grunn av bråk og uroligheter hvor psykisk syke involvert. Politimesteren i Vestoppland sier disse oppdragene er tidkrevende som krever mye av de ressursene politiet har til rådighet.

– Det er selvfølgelig viktig at politiet bistår helsevesenet når det er behov for det. Det som er utfordringen vår er å frigjøre politiressurser til å også kunne gå løs på andre oppdrag, forklarer Welhaven.

Han sier at dette kan få konsekvenser for andre oppdrag.

– Dette kan føre til at andre oppdrag må vente til vi er ferdige med den bistanden vi er i gang med overfor psykisk syke.

Fikk 1100 henvendelser i fjor.

Politioverbetjent Per Olaf Nordli.

Per Olaf Nordli, leder for operativ seksjon ved Kongsvinger politistasjon, sier oppdragene binder opp mye av personalet.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Tall fra politidistriktene i Hedmark og Oppland viser at det har vært en økning de siste fem årene i antall henvendelser hvor psykisk syke er involvert. Til sammen hadde de tre politidistriktene i de to fylkene over 1100 slike henvendelser i 2011.

Per Olaf Nordli, leder for operativ seksjon ved Kongsvinger politistasjon som har ansvaret for fem kommuner. Han sier disse oppdragene som regel tar lang tid.

– Når først politiet kommer til stedet så blir det ganske arbeidskrevende og kan medføre opp til 6 timers arbeid, det tilsvarer nesten hele vaktsettet, informerer Nordli.

Han forklarer at politipersonalet bindes opp helt til legevakta eller sykehuset overtar ansvaret for pasienten.

Må lære seg å håndtere psykisk syke underveis.

Åse Sollerud Bredesen er vaktleder ved politistasjonen i Kongsvinger. I likhet med mange politifolk får også hun stadig flere oppdrag der hun må rykke ut for å roe psykisk syke.

– For oss i politiet som jobber operativt så er dette vanlig i vår arbeidshverdag. Det dreier seg i alle fall om flere utrykninger for å roe ned psykisk syke i uka, forteller Bredesen.

Hun sier politiet underveis må lære seg hvordan de skal opptre for å håndtere psykiatriske pasienter.

– Opp igjennom årene, når vi har vært igjennom flere tilfeller, så lærer vi litt om hvordan vi skal te oss. V prøver å opptre på en rolig måte og snakker dem med oss for at de skal få bistand og hjelp av helsevesenet, sier Bredesen.

Politiet sier slike saker har høy prioritet.

– Vi rykker ut på stort sett på alt som har med dette saksområdet å gjøre, forteller Per Olaf Nordli ved Kongsvinger politistasjon.