Politiet i Innlandet samles snart i ett rike

LILLEHAMMER (NRK): Allerede til sommeren skal det bestemmes hvor det nye hovedsetet i et nytt, stort politidistrikt i Hedmark og Oppland skal ligge.

Politimestrene i Hedmark og Oppland møtes

SAMARBEIDER: De tre politimestrene i Innlandet startet i dag arbeidet med å forberede sammenslåingen av de politidistriktene.

Foto: Terje Hong / NRK

Sjeldent har så mange politiledere i Hedmark og Oppland vært samlet på en gang. 50 politiledere og tillitsvalgte møttes i dag for første gang på Lillehammer for å berede grunnen fram mot ett politidistrikt. Målet er skape en felles forståelse for omstillingsarbeidet og se hvilke utfordringer og muligheter som en sammenslåing vil gi.

10. juni skal Stortinget vedta politireformen og alt tyder på at de tre politidistriktene i Innlandet blir til ett.

– Dette møtet er svært viktig. Stemningen i tre politidistriktene er positiv til den endringen som kommer. Det er nå viktig å bli bedre kjent og se på hva vi kan gjøre for at fusjonen skjer på best mulig måte, sier politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven.

Les også:

(Saken fortsetter under bildet)

Poltisjefer samlet på Lillehammer

VIKTIG MØTE: 50 politiledere og tillitsvalgte var samlet på Lillehammer for å forberede sammenslåing av de tre politidistriktene.

Foto: Terje Hong / NRK

Alle vil ha hovedkontoret

Samtidig ligger det en spenning i lufta. Hvor blir den nye politimesteren plassert? Det nye hovedsetet for politiet i Innlandet blir en stor statlig arbeidsplass med 80 ansatte. Både Hamar, Gjøvik og Lillehammer er aktuelle. Svaret får vi trolig i september, men kanskje allerede så tidlig som juni. Det er politidirektøren som tar avgjørelsen.

Ingen av de tre politimestrene vil direkte si hvor de tror hovedkontoret havner, men flere har gode argumenter for at de skal få hovedkontoret.

– Det er viktig å få hovedsete i forhold til arbeidsplasser og Lillehammer ligger godt geografisk plassert. Kommunikasjonsårene gjennom Lillehammer er bra og Lillehammer har erfaring med store arrangementer, sier Arne Hammersmark som er politimester i Gudbrandsdalen.

– Jeg mener Hamar er et naturlig sted når de ser på en del objektive faktorer, sier politimesteren i Hedmark, Tormod Bakke. Han mener befolkningstyngden ligger på Hedmarken og at det er flere andre elementer som taler for at det er et naturlig valg.

Les også:

– Mange hensyn som må tas

Politimesteren i Vest-Oppland mener det er politifaglige hensyn som må ligge i bunn.

– Jeg vil ikke uttale meg om hvor det skal ligge, men det må ses på plassering av arrest, hvor mange arrester det skal være, transportavstander og hvor er det hensiktsmessig å sentralisere, sier Welhaven.

Poltimøte på Lillehammer

RASK AVKLARING: Allerede til sommeren kan det bli avgjort hvor det nye hovedkontoret til politidistriktet i Innlandet skal ligge.

Foto: Terje Hong / NRK