50.000 arvede våpen på avveie

Over 50.000 arvede våpen er ikke rapportert til politiet. De frykter at våpen fra dødsbo kan havne i feil hender.

Våpen som har blitt levert inn til politiet

INNLEVERTE VÅPEN: Mange våpen ble levert inn til politiet etter det forrige våpenamnestiet i 2017. Fortsatt er det 50.000 våpen ute i samfunnet der eierne er døde som politiet ikke har oversikt over.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Det er jo vårt ønske at vi skal ha full kontroll over de våpen som vi har i samfunnet vårt. Da er det problematisk at det er såpass mange våpen som vi ikke har kontroll på fordi de har tilhørt folk som nå er døde, sier Sissel Hammer, seksjonssjef i Politidirektoratet.

En oversikt fra politiet fra 15. mai viser at de ikke har oversikt over totalt 50.017 våpen. Våpnene er knyttet til 24.042 våpenkort der innehaver er død.

Kan havne i feil hender

Hammer frykter at våpen etter dødsbo kan havne på urette hender dersom de ikke blir levert inn.

– Det er en del våpen vi ikke har oversikt over, som vi nå ønsker å få kontroll på. Jeg synes 50.000 våpen er for mye. Alle gode krefter må jobbe sammen for å få kontroll over våpnene som er ute i samfunnet, sier Hammer.

Sissel Hammer, seksjonssjef i Politidirektoratet

BEKYMRET: Sissel Hammer, seksjonssjef i Politidirektoratet, er bekymret over at så mange som 50.000 våpen ikke er gjort rede for fra ulike dødsbo.

Foto: Politiet

Det arbeidet er politiet for lengst i gang med. Siden desember 2018 har politiet fått oversikt over våpen fra over 10.000 eiere av våpenkort, som ikke lenger lever.

– Det går nedover, men det skulle nok helst ha gått litt fortere, sier Hammer. Hun sier det er utfordrende å finne ut hvor våpnene har blitt av, særlig i gamle saker.

Store variasjoner

Arbeidet med å spore opp våpen etter døde eiere er en av mange saker som har høy prioritet ute i de ulike politidistriktene. Innlandet politidistrikt tok grep i desember 2018. Da viste tallene at Innlandet hadde flest saker på våpenkort tilknyttet død eier.

Tammy Nyborg, avsnittsleder i Innlandet politidistrikt.

STOR NEDGANG: Innlandet politidistrikt har i løpet av halvannet år fått oversikt over våpnene fra 51 prosent av våpenkort-eiere som ikke lenger er i live, sier avsnittsleder Tammy Nyborg.

Foto: Privat

– Da hadde vi hele 8.091 døde våpeneiere i Innlandet. Siden den gang har vi fått ned tallene med over 50 prosent, sier Tammy Nyborg, leder av bevillingsavsnittet i Innlandet politidistrikt.

Men det er store variasjoner i de ulike politidistriktene. Mens politidistrikt Øst har redusert antall saker med 54 prosent på halvannet år, har Trøndelag bare sporet opp våpnene til fire prosent av døde våpenkort-eiere.

Våpen i dødsbo i ulike politidistrikt pr 15.05.2020

Politidistrikt

Desember 2018

Mai 2020

Reduksjon

Agder

3459

3066

11 %

Finnmark

571

375

34 %

Innlandet

8091

3971

51 %

Møre og Romsdal

2254

1620

28 %

Nordland

992

552

44 %

Oslo

1152

990

14 %

Sør-Vest

754

453

40 %

Sør-Øst

6185

5551

10 %

Troms

295

214

27 %

Trøndelag

4134

3933

4 %

Vest

1911

1035

45 %

Øst

5025

2275

54 %

Sysselmann på Svalbard

17

7

58 %

Total antall våpenkort

34840

24042

31 %

Total antall våpen

50015

Uvitenhet blant folk

Politiet oppfordrer alle som har arvet våpen om å ta kontakt med politiet. Det er ikke greit å sitte på arvede våpen og ikke gjøre noe med det, sier Sissel Hammer.

– Jeg tror det er mye uvitenhet, rett og slett. Folk som har våpen liggende og som de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Kanskje er terskelen for å ta kontakt med politiet høy.

  • Dette skal du gjøre når du arver våpen:

Arv av våpen – Politiet.no

Politiet i Innlandet får mange ulike forklaringer og unnskyldninger fra arvinger som de har fått kontakt med.

– Noen har glemt at de har arvet våpen. Noen sier de har veldig dårlig samvittighet og at de skulle ha ordnet opp for lenge siden. Men det er også en del som ikke er kjent med reglene, og som ikke har foretatt seg noen ting, sier Tammy Nyborg.

Deler bekymringen

Problematikken rundt våpen og arv er godt kjent i Norges jeger og fiskerforbund, bekrefter styreleder Knut-Arne Gjems. De får en del spørsmål fra medlemmer og arvinger om hva de kan eller bør gjøre.

Gjems deler bekymringen til politiet og liker ikke at arvinger sitter på våpen uten at de har tillatelse.

Knut Arne Gjems

KJENT PROBLEM: Knut-Arne Gjems, styreleder i Norges jeger og fiskerforbund, sier de får en del henvendelser fra både medlemmer og arvinger, som ber om råd når det gjelder våpen og arv.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Det er viktig å få en oversikt over våpnene. Og jo lenger tida går, jo større er sjansene for at de kommer på feil hender. Derfor er det viktig å få ordnet opp etter dødsbo så raskt som mulig. Ta kontakt med politiet, det er vårt råd, sier Gjems.

Våpenamnesti

Politiet fikk inn mange våpen under det forrige våpenamnestiet i 2017. Da kunne alle som hadde registreringspliktige skytevåpen uten tillatelse levere dette til politiet, uten å bli straffet.

Selv om det ikke lenger er våpenamnesti, lover Sissel Hammer at politiet ikke vil straffe våpen-arvinger som tar kontakt med politiet og leverer inn våpen nå:

– Hvis folk sier at dette er et våpen knyttet til et navngitt dødsbo, så vil vi bare være glade for å få det inn til oss, sier Hammer.