– Politimesteren bør sitte på Hamar

Politidirektoratet ønsker at Innlandet skal bli ett politidistrikt. I så fall bør politimesteren være på Hamar, mener politimester i Hedmark.

Politihuset i Hamar
Foto: Knut Sveen

Politidirektoratet ønsker at norsk politi skal organiseres med ni politidistrikter. Det er nettstedet Politiforum som melder dette onsdag formiddag.

Dette forslaget innebærer en rekke sammenslåinger av politidistrikter i hele Norge. Blant annet en sammenslåing av det som i dag er Hedmark, Vest-Oppland og Gudbrandsdal politidistrikter til ett distrikt for hele Innlandet. Et alternativ som vil la seg gjennomføre, mener politimester i Hedmark, Tormod Bakke.

– Dette er et alternativ som vi er godt kjent med. Jeg mener at det er fullt gjennomførbart.

– Politimesteren bør være på Hamar

Bakke er klar på at dersom sammenslåingen til ett politidistrikt blir en realitet, bør politimesteren være på Hamar.

– Hamar er et naturlig valg. Både med tanke på geografi, befolkningstetthet og forbindelser ellers, sier Bakke.

Politimester i Vest-Oppland politidistrikt, Johan Martin Welhaven er også positiv til forslaget om ett distrikt. Han håper den nye politidistriktsstrukturen nå blir besluttet så snart som mulig, men vil foreløpig ikke si noe om hvor han mener politimesteren i det nye distriktet skal sitte.

Konstituert politmester i Gudbrandsdal, Olav Sørby, vil foreløpig ikke kommentere innstillingen.

Kurs utløste offentliggjøring

– I begrunnelsen for at stabene i Østfinnmark politidistrikt ikke får gå på kurs i høst, kommer det fram at POD ønsker ni politidistrikter, forteller lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Østfinnmark, Odd Børre Evensen til Politiforum.

Bakgrunnen for at antall politidistrikter blir kjent nå, er at stabene i politidistriktene i høst skal på kurs ved Politiskolen. Men stabene i distrikt som foreslås sammenslått har ikke fått innkalling til disse kursene, skriver Politiforum. Dette gjelder stabene i Follo politidistrikt, Østfinnmark politidistrikt og Vestfinnmark politidistrikt.

De 9 politidistriktene

Dette er distriktsinndelingene slik de blir presentert i Politiforum onsdag:

  • Nord-Norge. Her inngår dagens distrikter Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark.
  • Nordland. Her inngår Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland.
  • Midt-Norge. Her inngår Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.
  • Vest. Her inngår Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Sørvest. Her inngår Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder.
  • Sør-Øst. Her inngår Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Innland. Her inngår Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland.
  • Østland. Her inngår Romerike, Follo og Østfold.
  • Stor-Oslo. Her inngår Oslo og Asker og Bærum.