Hopp til innhold

Obama-besøk tømmer politidistriktene

Obamas Oslo-besøk får følger for distriktene.

Barack Obama

Sikkerhetsopplegget rundt Obamas Oslo-besøk tømmer politidistriktene

Foto: Jeff Fusco/Getty Images / Scanpix/AFP

Obama kommer til Oslo torsdag morgen. Besøket trekker store politistyrker ut av distriktene og inn til Oslo.

- Må hjelpe hverandre

De tre politidistriktene i Hedmark og Oppland er bedt om å bidra med mange titalls polititjenestefolk under presidentbesøket.

Bare fra Gudbrandsdal politidistrikt alene reiser 20 betjenter til Oslo, sju av dem fra Lillehammer politistasjon.

Ingen ansvarlige ved Gudbrandsdal, Hedmark og Vestoppland politidistrikter vil kommentere denne saken.

Stabssjef ved Oslo politidistrikt Johan Fredriksen sier politidistriktene må hjelpe hverandre når det er nødvendig.

- Ikke svekket beredskap

- Oslo er ikke større enn at når vi får større oppdrag, så trenger vi bistand på samme måte som at vi ofte bistår andre veien. sier Fredriksen.

Han sier det er for en veldig tidsbegrenset periode, og at bistanden ikke er større enn at det er tatt nødvendig hensyn til vanlig tjeneste, også lokalt. Fredriksen tror ikke beredskapen vil være svekket hvis noe alvorlig skulle skje i distriktene.

- Skulle det knipe på hvis det skulle skje virkelig alvorlige ting, har vi et stort manøverelement i Oslo som også kan brukes andre veien, sier Fredriksen.