Politidistriktene får 100 millioner mindre å rutte med

Stadig mer av politidistriktenes midler blir bundet opp sentralt. Fagforeninga mener dette går utover beredskap og etterforskning i distriktene.

Johan Martin Welhaven og Anders Anundsen

OMDISPONERES: Politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven, får åtte millioner kroner mindre til egen disposisjon. Pengene flyttes til politidirektoratet sentralt. Her med justisminister Anders Anundsen.

Foto: Monica Rikoll / NRK

De mange millionene flyttes fra politidistriktene til politidirektoratet for å dekke sentrale arbeidsoppgaver og investeringer. Landets 27 politidistrikter fikk tildelt over ti milliarder kroner på årets politibudsjett, men summen politimestrene har mulighet til å disponere selv har altså sunket med over 100 millioner kroner.

Finn Arne Hvalbye

UTILSTREKKELIG: Tillitsvalgt Finn Arne Hvalbye mener de ansatte føler at de ikke får gjort en god nok jobb når det kuttes i tilgjengelige midler.

Foto: Aslak Ballari / NRK

– Dette går utover beredskap og etterforskning på viktige saksområder. De ansatte kjenner en utilstrekkelighet og føler at de ikke får gjort den jobben de burde gjort, sier tillitsvalgt Finn Arne Hvalbye i politiets fellesforbund for Vestoppland.

I løpet av de siste årene har de tre politidistriktene i Hedmark og Oppland fått femti millioner kroner mindre å rutte med. Samtidig har politidirektoratet sentralt fått økte overføringer, viser tall fra Politiforum.

Investeringer nedprioriteres

Politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven forteller at investeringer må nedprioriteres i et politidistrikt med stram økonomi.

– Jeg forholder meg til de budsjettene vi får, men det er en utfordring å hele tiden leve i en tilstand hvor vi må tenke sparing, sier han.

Vestoppland politidistrikt dekker 110 000 innbyggere i 13 kommuner fra Akershusgrensa til Jotunheimen. Flere av bilene burde vært skiftet ut, men det gir ikke økonomien muligheter til.

Politimesteren mener politiet står i en form for spagat der de på den ene siden skal fylle krav og forventninger sentralt slik blant annet rapporten fra Gjørv-kommisjonen tilrår, og på den andre siden skal gjøre en god politijobb lokalt.

Han ser at styrkingen sentralt er nødvendig, men at prioriteringene blir tøffe.

– Vi er skviset fra dag til dag når det gjelder å levere gode polititjenester, sier politimesteren.

Nøye vurdering av midler

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), forklarer at omdisponeringen av politidistriktets midler skyldes mange store investeringsprosjekter i politietaten.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)

FORNØYD: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen mener det er hensiktsmessig at politidirektoratet får mer penger.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Mange av disse er det hensiktsmessig at politidirektoratet gjør på vegne av alle sammen. Vi følger nøye med på om det er en hensiktsmessig fordeling mellom hvor mye penger den enkelte politimester har til fri disposisjon og hvor mye som blir holdt igjen sentralt, sier han.

Statssekretæren legger til at distriktene har fått tilført flere stillinger for å få mer politi i gata. Stillingene er kjærkomne, men gir også utfordringer, ifølge politimester Welhaven.

– Det betyr at vi har mindre handlingsrom når det kommer til investeringer, fordi mer av lønnsbudsjettet vårt er bundet opp, sier han.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:30

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:30