På vei til Oslo for å fortelle Helgesen om livet i ulveland

TRYSIL (NRK): Elin Bråten bor i ulvesona. I dag drar hun til Oslo sammen med flere hundre hedmarkinger. Hun vil få miljøminister Vidar Helgesen til å forstå hvordan det er å leve med ulv.

Elin Bråten

OPPRØRT: Elin Bråten håper miljøminister Vidar Helgesen vil lytte til de mange hedmarkingene som reiser til Oslo i dag i protest.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Elin Bråten bor med mann og tre barn i Tørberget i Trysil. Familien bor i ulvesona, det vil si området som myndighetene har bestemt skal være ulvens leveområde. Flere ganger har ulv ruslet bare meter fra husveggen deres. Nå er hun på vei til Oslo for å prøve å få forståelse.

– Vi skildrer er reelle erfaringer, så jeg håper vi kan møte ydmykhet på hvordan vi opplever situasjonen. Ulven skaper en usikkerhet hos oss som det kan være vanskelig for en som bor langt unna å forstå. Det håper vi på å kunne påvirke.

Det går to busser fra Trysil og Engerdal i dag. Det er god stemning på bussen og en engasjert gjeng som drar innover.

Full buss til Oslo på Ulvemøte

Det er god stemning på en av de mange bussene som i dag drar til Oslo.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Elin Bråten skal holde en appell utenfor Stortinget senere. Hun kan blant annet fortelle om skoleunger som gruer seg for å gå alene til bussen eller være ute når det er mørkt, fordi de er redde for å møte på ulv.

– Det begrenser friheten deres. Unger skal ikke være nødt til finne ut hvor ulven er før de går ut og leker. Det høres kanskje eksotisk ut, men det er det ikke, sier hun.

Hundrevis til Oslo

Før jul stanset miljøminister Vidar Helgesen den planlagte jakta på fire ulveflokker i Hedmark. Begrunnelsen var at det ikke er stor nok fare for at ulvene vil gjøre skade på husdyr og tamrein til at Naturmangfoldsloven åpner for at de kan skytes.

Kritikerne beskylder Helgesen for å gjøre deler av Hedmark om til et ulvereservat. De mener han ikke følger opp rovviltforliket, som et flertall på Stortinget står bak.

I dag har Helgesen kalt inn partene i ulveforliket (Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og KrF) til et møte for å redegjøre for vedtaket.

Knut Arne Gjems

MOBILISERER: Knut Arne Gjems leder Norges jeger- og fiskerforbund I Hedmark.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Tar seg fri for å demonstrere

I forkant av møtet blir det en markering utenfor Stortinget. Markeringa starter klokka 12.30 onsdag.

– Folk tar seg fri fra jobb for å bli med. Jeg hadde aldri trodd vi skule klare å mobilisere så mange på en ukedag, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark.

Miljøminister Vidar Helgesen står fast på vedtaket om å verne de fire ulveflokkene i Hedmark. Han innrømmer at situasjonen er krevende. Bestandsmålet er nådd og det blir mer ulv i ulvesona.

Gjems er ikke fornøyd før Helgesen snur og det åpnes for jakt innenfor sona.

– Dette handler om livskvaliteten til folk på bygda. Grensen er nådd, sier han.