Øygards psykiater inhabil i ankesak

Psykiater Lars Weiseth erklærer seg inhabil i en eventuell ankesak i Øygardsaken fordi han er hyttenabo med Rune Øygard.

Krisepsykiater Lars Weiseth

Pysikater Lars Weiseth erklærer seg inhabil i Øygard-saken.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Rune Øygard vurderer å anke overgrepsdommen til Høyesterett, blant annet fordi hans psykiater Lars Weiseth ikke fikk forklare seg for juryen i lagmannsretten.

Advokatene til Øygard har dermed fått en stor utfordring dagen før ankefristen til Høyesterett går ut.

Sluttningen

Her leses slutningen

Hyttenaboer

Psykiater Lars Weisæth er hyttenabo til Rune Øygard på Maurvangen i Vågå. I lagmannsretten ble ikke det opplyst da han vitnet om Øygards helse, etter at skyld-kjennelsen var avsagt. Men Øygard og forsvarerne ønsker også å bruke Weiseth som sakkyndig-vitne, og vurderer derfor å anke til Høyesterett på saksbehandlingsfeil. Det fortalte en av hans to forsvarere, Martin Eiebakke, etter at dommen på halvannet års fengsel falt den 30.mai.

– Vi har et par punkter vi vil se nærmere på. Det gjelder spesielt at vi ikke fikk føre psykiater Lars Weiseth som vitne for juryen.

Forsvaret presenterte ikke Weiseth og Øygard som hyttenaboer i Lagmannsretten, noe aktor Torbjørn Klundseter reagerer på. Han er forsiktig med å uttale seg, men sier til NRK på spørsmål om naboskapet at han «stusser på at den informasjonen ikke ble lagt fram i retten».

Nina Braathe Hjortdal, bistandsadvokat til jenta i Øygard-saken

– Interessant opplysning at Rune Øygard og psykiater Lars Weiseth er hyttenaboer, sier bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdahl.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Også jentas bistandadvokat, Nina Braathen Hjortdal reagerer på naboskapet.

– Det er interessante opplysninger at Weiseth er hyttenabo av Rune Øygard, og at han har en kjennskap til ham utover en behandlingssituasjon slik det ble presentert i retten. Det er i hvert fall opplysninger som er ganske vesentlige hvis han var ment å gjøre et sakkyndig oppdrag. Jeg synes det er litt merkelig at de opplysningen ikke kommer fram, sier advokat Braathen Hjortdahl.

– Uproblematisk

Psykiater Lars Weiseth vil i dag ikke intervjues. Han sier til NRK at han ikke har snakket med Øygard på Maurvangen, men at de er på hils.

Øygards forsvarer Martin Eiebakke vil heller ikke intervjues, men skriver i en e-post til NRK at han er kjent med at Øygard og Weisæth har hytte i samme område. Han mener det er uproblematisk.

– Å ha hytte i samme området kan i seg selv åpenbart ikke føre til inhabilitet, skriver Eiebakke, som får motsvar fra motparten.

– Man må stille seg spørsmål om han kan være sakkyndig i en sak hvis han har den type kjennskap til Rune Øygard.

Enig med bistandsadvokaten

Weiseth sjøl er enig med bistandsadvokaten. Psykiateren mener han er inhabil på grunn av hyttenaboskapet, og vil derfor ikke stille om han blir spurt, sier han til NRK i dag.

Øygard

I morgen går ankefristen til Rune Øygard ut.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

I morgen, torsdag, går ankefristen ut. Weiseths egenerklærte inhabilitet svekker en eventuelt saksbehandlingsanke, en anke vi vet at Rune Øygard svært gjerne ønsker for å prøve å renvaske seg.

– Det viktigste for Rune Øygard er at han hevder at han er uskydig domfelt, og at han vil fortsette å arbeide for å hevde sin uskyld, og mer konkret tenker jeg da han vil vurdere å anke saken videre til Høyesterett.