Hopp til innhold

Rune Øygard dømt til fengsel i ett år og tre måneder

Rune Øygard er dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Han må også betale 120.000 kroner i oppreisning. Øygard har ikke bestemt seg for om han anker.

Øygard

Rune Øygard fikk dommen klokka 13.00 i dag

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han dømmes også til å betale erstatning på 120.000 kroner til jenta. I tillegg idømmes han saksomkostninger på 12.500 kroner til tingretten og 12.500 kroner til lagmannsretten.

Dommen ble forkynt i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Øygard noterte noe underveis mens dommeren leste opp dommen.

Rune Øygard ble av juryen kjent skyldig i overgrep mot jenta etter at hun var fylt 14 år, men frikjent for å ha hatt samleie med henne før hun fylte 14.

Les: Øygard frikjent og dømt

– Hadde jevnlig seksuell omgang

Retten mener at Øygard begikk en rekke overgrep mot jenta. Hun har sjøl sagt at det var rundt 50 overgrep.

– Lagmannsretten finner det ikke påfallende at jenta ikke kan skille alle samleiene fra hverandre. Det er ikke viktig for lagmannsretten å komme frem til et spesifikt antall. Helt sentralt er at han jevnlig hadde seksuell omgang med barn under 16 år, sa lagmann Ørnulf Rønhebæk.

Sluttningen

Se lagdommer Ørnulf Røhnebæk lese slutningen.

Sms-bevis

Retten la stor vekt på sms og jentas forklaring:

– Samtaler og SMS med tvetydige formuleringer tyder på at tiltalte testet ut hennes grenser. Det har ingenting å si for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen at hun eventuelt deltok noe på dette, sa lagmann Ørnulf Røhnebæk.

Retten mener det bevist at Øygard har begått overgrep fra november 2009, og begrunnet dette med jentas forklaring og en sms fra den 31.oktober.

I denne meldinga sto det blant annet: « Eg har i alle fall vorte meir enn glad i deg. Litt skummelt fordi du berre er 14 år gammal, flott fordi eg er mann»

Da var jenta så vidt fylt 14 år.

Retten mener at den ikke sier noe om trøst eller oppmuntring, slik Øygard har forklart.

– Tiltalte er avvisende til at det lå noen seksuelle tanker bak. SMS-ene kan ikke si noe annet at det er snakk om kjærlighetserklæringer. Tvert om visket Øygard bort skillet mellom dem, de snakket til hverandre som mann og kvinne. SMS-ene viser også at de var fysiske, sa lagmannen.

Han viste blant annet til meldinger "inn og ut" og "alt min kjære".


- Meldingene stemmer med fornærmede sin forklaring om at de har innledet et seksuelt forhold, sa lagmannen.

Kunne blitt gravid

Retten mente også den store aldersforskjellen og at hun kunne ha blitt gravid som straffeskjerpende. Hun sluttet på et tidspunkt med p-pillen.

Retten mener også at hun har fått har fått psykiske plager og blitt enorm belastning som en følge av saken.

Det er videre åpenbart at den store offentlige interessen rundt saken har vært en merbelastning som få andre offer for seksuelle overgrep har måttet oppleve

Sitat fra dommen mot Rune Øygard

Retten la i likhet med aktor også vekt på at Øygard skal ha brukt en annen gutt for å ha dekket over forholdet til Øygard.

- Det er lagt særlig vekt på at Øygard presset jenta til å innlede et forhold til en annen gutt for å dekke over deres forhold, sa Røhnebæk.

– Utnyttet henne på det groveste

Aktor Thorbjørn Klundseter ba om at Rune Øygard ble fengslet i 2,5 år. Han oppsummerte saken slik:

– Han har utnyttet henne på det groveste. Klundseter la i sin prosedyre vekt på jentas unge alder, antallet overgrep og at han hadde både vært truende og manipulerende.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mente derimot at ettersom Øygard ble frikjent på det mest alvorlige punktet, måtte det mer dreie seg om en straff på måneder og ikke år.

Flere saker fra Innlandet