Hopp til innhold

Øygard anker igjen for å få lavere straff

Overgrepsdømte Rune Øygard mener han bør få lavere straff fordi han hevder at jenta har tatt lite skade av de angivelige overgrepene.

Nye Øygard-SMS.er

Tidligere Ap-ordfører Rune Øygard ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Den overgrepsdømte eks-ordføreren Rune Øygard har bestemt seg for å komme med en motanke til straffeutmålingen etter at aktor anket straffeutmålingen i forrige uke. Øygard anket selv til Høyesterett i forrige uke grunnet saksbehandlingsfeil.

– Vil ha mellom ni måneder og ett år

– Vi prosederte på ett år, og da er det naturlig at Høyesterett både prøver om straffen er for høy eller om den er for lav, sier Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK.

Etter at både aktor og Øygard anket i forrige sa Larsen at straffen var på rett nivå.

– Hvorfor anker dere da straffeutmålingen nå?

– Det kan du si, men vi har sett mer på det og sett på sammenlignbare saker. Vi tenker at det er uheldig at ikke Høyesterett skal ha muligheten til å vurdere både om straffen skal settes opp eller ned.

– Hvis det kun er aktor som anker straffeutmålingen så har Høyesterett bare muligheten for å se om straffen skal være det samme eller om den skal settes opp. Derfor vil vi at det skal være mulig å prosedere på det jeg gjorde i lagmannsretten: at straffen bør ligge på mellom 9 måneder til ett år, sier Larsen.

– Vi mener skaden på jenta er liten

Larsen sier at et sentralt spørsmål er hvor stor skade de eventuelle overgrepene har forårsaket.

– I denne saken mener vi at skaden er liten. Jenta har selv skrevet at Øygard og hun selv har hatt det fint, og at dette var et kjæresteforhold. Hun har ikke utdypet veldig mye i sin forklaring om at dette har vært veldig skadelig for henne.

– Vi bruker hennes eget utsagn. Man kan like det eller ikke, men det er et moment i forhold til straffeutmåling hvor stor skade eventuelle overgrep har forårsaket, sier Larsen.

– Legger vekt på at de skal ha vært «kjærester»

– Anken grunnes på at den utmålte straff er for streng og at normalstraffen for forholdet vil være seks måneder. Det er følgelig ikke grunnlag for å øke straffen til mer enn det dobbelte, står det i ankeskrivet.

I anken legges det vekt på at Øygard og jenta skal ha vært «kjærester».

– Momenter for øvrig i saken taler også i retning av en lavere straff. Blant annet vil det bli anført at det ikke er konkrete holdepunkter for at fornærmede har fått psykiske skader i omfattende grad. Videre vil det bli anført at fornærmedes utsagn om at de var «kjærester» tilsier at graden av krenkelse overfor fornærmede er liten, står det videre i anken som er sendt til Høyesterett.

Det vises blant annet til straffen Frp-politiker Trond Birkedal fikk, som var på sju måneder.

– En rettighet han har

Aktor Thorbjørn Klundseter ønsker ikke å kommentere Rune Øygards nye anke overfor NRK annet enn å si at «det er en rettighet han har».

Thorbjørn Klundseter

Aktor Thorbjørn Klundseter anket straffeutmålingen i forrige uke.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Aktor anket straffeutmålingen til Høyesterett den 13. juni, og etter det har Øygard etter Straffeprosessloven hatt en uke på seg på å levere en motanke. Fristen gikk altså ut i kveld.

Den tidligere Vågå-ordføreren anket også saken for en uke siden, på bakgrunn av saksbehandlingsfeil.

Rune Øygard ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder for gjentatte seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Jentas bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal har ikke svart på NRKs henvendelser i kveld.

Mette Yvonne Larsen sier til NRK torsdag kveld at hun hadde håpet det ikke ble noen anke av saken til Rune Øygard fra statsadvokatens side. Men på spørsmål om hun tror de kan komme gjennom med saken i Høyesterett svarer hun: – Man plager ikke høyesterett med noe man ikke har tro på.

SE VIDEO: Mette Yvonne Larsen om at aktor anket: – Håpet statsadvokaten ikke skulle anke.

Flere saker fra Innlandet