Øyertunnelen satt på prøve

12.12.12 åpner den nye Øyertunnelen, den lengste tunnelen på E6 mellom Oslo og Trondheim. I dag ble den, og hele nødapparatet rundt, satt på prøve.

Øvelse i Øyertunnelen

Alle nødetater var involvert da det ble gjennomført en katastrofeøvelse i Øyertunnelen onsdag.

Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK

Når man teller med markører og alle involverte har nesten 400 personer i dag gjort sitt for at nødetatene og Øyer kommune skal være litt bedre forberedt dersom det skulle skje ei ulykke i den nye Øyertunnelen.

– Denne øvelsen er veldig viktig. Vi får bryna oss på store øvelser, for heldigvis er det få av dem, sier Nils Gryting som var leder på skadestedet under dagens øvelse.

Han sier det var kaos til å begynne med, men etter å ha organisert kaoset gikk den bra.

– Det er slik en øvelse skal være. Vi fikk etter hvert god kontroll og fikk folk ut av tunnelen, sier han.

– Det er snakk om mange liv

Øvelse i Øyertunnelen

Øystein Vaadal (i blått) og de andre involverte har en god følelse etter øvelsen.

Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK
Øvelse i Øyertunnelen

At det kun er ett løp i Øyertunnelen er en utfordring for redningsetatene, dermed blir erfaring desto viktigere.

Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK
Øvelse i Øyertunnelen

elever fra Mesna Videregående deltok i øvelsen som markører.

Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK

Før en ny tunnel kan åpnes, er det krav om å gjennomføre en stor øvelse for alle nødetater. Man skal være forberedt dersom det skulle skje ei virkelig ulykke.

– Vi har planlagt denne øvelsen i hele høst og ut ifra det jeg har sett fra et observeringssted, har det gått veldig bra, sier Øyvind Vaadal, som er prosjekteringsleder for strekningen Øyer-Tretten langs nye E6.

Alle nødetater i Øyer og i nabokommunene har samarbeidet i dagens øvelse og det er ingen som legger skjul på at det har vært krevende.

– Det er jo snakk om liv – mange liv, så man må hele tiden ha hodet på rett sted. Man må gå rolig og ikke bry seg for mye om de som roper og skriker, sier Gryting.

Om 14 dager åpner den nye Øyertunnelen på E6 mellom Øyer og Tretten. Det har allerede blitt stilt spørsmål ved sikkerheten i den nye tunnelen. I dag ble beredskapen testa.

Kriseøvelse i Øyertunnelen

Spent på evaluering

Den nye E6-tunnelen har allerede blitt kritisert. Den er bygd i kun ett løp og uten noen fysisk midtdeler. I dag kjører over 7000 biler E6 gjennom Gudbrandsdalen. De involverte i dagens øvelse mener allikevel at erfaring er viktigere enn hvor mange tunnelløp det er.

– Det er snakk om å gjøre det beste ut av den situasjonen som er. Vår utfordring i redningsarbeidet er først og fremst at det kommer trafikk fra begge kanter. Det kan komplisere redningsarbeidet noe, særlig med tanke på å komme inn til skadestedet, men det er derfor vi øver, sier Gryting.

Og han tror evalueringsrunde i etterkant av øvelsen vil bli svært nyttig.

– Det blir veldig interessant å se hva som kommer ut av evalueringen av øvelsen, men selv synes jeg at vi fikk tømt tunnelen raskt og tror det har gått bra, sier han.