Overvåking av insekter

Miljødirektoratet starter overvåking av insekter i 20 områder på Østlandet. Meningen er å få mer kunnskap om nedgangen i insektbestander. Kartleggingen skjer i åpent lavland og skog, og her skal forskere sette ut feller som skal fange insekter.