Vil ha erstatning om mafiaparagrafen ikke holder mål

– Vi er litt skeptiske til påstanden om at vilkårene for avlytting var til stede, sier advokat John Arild Aasen, som er forsvarer for en av jegerne som er siktet for ulovlig ulvejakt.

John Arild Aasen

Advokat John Arild Aasen er forsvarer for en av de elleve jegerne, og sier de nå venter på å få papirer om telefonavlytting fra politiet slik at de kan gå igjennom disse.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Jegere som har blitt overvåket og telefonavlyttet varsler erstatningssøksmål dersom politiets mafiaparagraf ikke holder stikk.

I april ble tolv jegere fra Hedmark siktet for ulovlig ulvejakt. I tillegg var de siktet etter den såkalte mafiaparagrafen. Siktelsen mot en av jegerne frafalt da det viste seg at skytinga han var siktet for var lovlig lisensjakt på ulv.

Mange har reagert på at de elleve jegerne er siktet etter denne paragrafen, som gjelder for organisert kriminalitet.

Skeptisk til avlytting

Politiet mener at jegerne har vært en del av et organisert nettverk, mens flere mener at politiet har brukt denne paragrafen for å kunne bruke telefonavlytting i etterforskningen.

– Vi er litt skeptisk til påstanden om at vilkårene for avlytting var til stede, sier advokat John Arild Aasen.

Jostein Løken

Advokat Jostein Løken mener mafiaparagrafen er brukt for å få tilgang til telefonavlytting.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Han forsvarer en 38-åring fra Trysil, som mener han ikke har gjort noe galt. At han ble utsatt for telefonavlytting, opplever han som ille.

– Han føler seg trakassert av politiet, og mener han er uskyldig. Han mener at dette er en trakassering som har foregått over lang tid. Han har blitt nektet å jakte av andre årsaker og dette er en oppfølging av samme trakassering har føler seg å være utsatt for, sier Aasen.

Vurderer erstatning

Han ønsker å se hvorfor det ble gitt tillatelse til telefonavlytting, fordi han mener at vilkårene ikke holder mål. Og hvis det stemmer, varsler de erstatningssøksmål.

– Ja, fordi vi mener at her er det muligens slik at vilkårene ikke var oppfylt, så vi vil se nøye på om det er slik. Hvis de ikke holder og dette blir henlagt i sin helhet, vil vi se på hva slags forføyninger vi kan iverksette, sier Aasen.

Tidligere har flere av forsvarerne i saken sagt klart ifra at de er mer enn skeptiske til politiets bruk av mafiaparagrafen i denne saken.

– Bruken av den såkalte mafiaparagrafen hører ikke hjemme i denne saken. Den bestemmelsen er ment å ramme helt andre saksforhold enn dette, slik som for eksempel tyngre narkotikasaker. Jeg tror de har brukt den for å kunne foreta telefonavlytting, sier advokat Jostein Løken i Elverum.

Han forsvarer jegeren som fikk frafalt siktelsen mot seg.

Venter på dokumenter

Helge Hartz

Advokat Helge Hartz er kritisk til bruken av mafiaparagrafen.

Foto: NRK

Helge Hartz er forsvarer for den eneste av de siktede som har vedgått å ha vært med på et forsøk på ulovlig ulvejakt.

Også han er kritisk til politiets bruk av mafiaparagrafen.

– For å rammes av mafiaparagrafen skal det være en organisasjon som er hierarkisk oppbygd og har et fast tilholdssted, for eksempel, og man skal ha en form for vinning av dette. Da treffer det dårlig å bruke en slik bestemmelse i forbindelse med et eneste forsøk på felling av en ulv, sier Hartz.

John Arild Aasen venter fortsatt på dokumentene som omhandler telefonavlyttingen og kommunikasjonskontrollen.

– Det vil vi be om å få så snart som mulig så vi får vurdert dette på ordentlig måte.

– Ikke feil med mafiaparagraf

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier de jobber med saken.

– Alle forsvarerne skal få alle dokumentene, også de som gjelder kommunikasjonskontroll, sier Istad.

Han har tidligere avvist at det er feil å bruke mafiaparagrafen, og at utrykket passer dårlig på bestemmelsen. Når det gjelder telefonavlyttingen av jegerne, mener han det var nødvendig for å få bevis i saken.

– Økokrim jobber fortsatt med å gå gjennom beslag i saken, og det vil fortsatt ta en del tid.