Hopp til innhold

Overgriper fikk ni års forvaring

En 45 år gammel mann fra Gudbrandsdalen er dømt til ni års forvaring for overgrep mot 20 mindreårige gutter. Mannens forsvarer sier dommen blir anket.

Hamar tinghus

Eidsiva lagmannsrett har avsagt en streng overgreps-dom mot trailersjåføren fra Gudbrandsdalen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Det melder Aftenposten.

Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter. Dommen er på ni års forvaring med en minstetid på seks år. Han er også dømt til å betale 415 000 kroner til åtte av de 20 ofrene.

Trailersjåføren har nektet ethvert overgrep både i tingretten og lagmannsretten.

Anker til Høyesterett

Mannens forsvarer, advokat Svein-Harald Foss sier skyldspørsmålet er avgjort, og at man trolig ikke vil anke på saksbehandling. Men han er helt klar på at straffeutmålingen blir anket.

– Jeg har snakket med min klient som mener straffen er for streng, og det er jeg enig i. Vi vil derfor anke på straffeutmålingen. Det betyr både straffens lengde og dette med forvaring, sier advokat Sven-Harald Foss.

Dommen mot trailersjåføren og hoppdommeren falt i Eidsivating lagmannsrett mandag, og er så å si den sammen han fikk i Sør-Gudbrandsdal tingrett. .

– Systematiske overgrep

Dommen trekker spesielt fram at tre av guttene ble voldtatt mer enn 50 ganger, og mener dette er systematiske ovegrep mot sårbare ungdommer. Mannen kom i kontakt med guttene på nettet der han hadde flere falske identiteter, med både jente- og guttenavn.

svein-harald foss

Mannens forsvarer, advokat Svein-Harald Foss mener dommen er for streng.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Lagmannsretten sier i dommen at 45-åringen har en klar seksuell preferanse for helt unge gutter som ennå ikke har kommet i puberteten.

Som yrkesjåfør kjørte den pedofile mannen over hele Sør-Norge. Som hoppdommer var han også på reiser til diverse hopprenn.

– Forsvarer er overrasket

Advokat Svein-Harald Foss er overrasket over at lagmannsretten kommer ut med samme straffenivå som i tingretten.

– Jeg trodde det ville ligge lavere, og mener det heller ikke er grunnlag for forvaring.

– Hva mener du om straffenivået i denne saken?

– Det er vanskelig å si hva straffen skal ligge på fordi det her er det en rekke forhold med voldtektsparafrafen inne i bildet. Det er enklere å vurdere når det er snakk om ett forhold og ikke flere. Man skal jo ikke dømmes for hvert enkelt forhold, men samlet.

Den straffedømte mannen er tidligere (2005) dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige barn i Sverige.