Overgrepssak mot Vågå-ordfører går for åpne dører

Dermed får ikke overgrepstiltalte Rune Øygard ønsket sitt oppfylt om å lukke dørene under store deler av rettssaken mot han.

Øygard 2
Foto: Meek, Tore / Scanpix

VG Nett skriver at dette kommer fram i en kjennelse fra Sør-Gudbrandsdal tingrett i dag.

Arbeiderparti-ordføreren fra Vågå er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente.

Ifølge VG frykter Øygard at offentligheten vil fråtse i detaljer når rettssaken mot han starter 9. oktober. Avisa skriver at de også er kjent med at han tenker på sin framtidige karriere som ordfører, dersom han skulle bli frikjent.

Øygard ønsket blant annet at hans egen, konas og den mindreårige jentas forklaringer skulle skje for lukkede dører.

Rettsmøter skal være offentlige

Sør-Gudbrandsdal tingrett viser til hovedregelen om at rettsmøter skal være offentlige.

Mette Yvonne Larsen, ordførerens advokat, viste til unntak fra hovedregelen i begjæringen om lukkede dører, blant annet av hensyn til privatlivets fred.

– Det er alltid en fare for at pressefokuset gjør at man ikke får en fullstendig forklaring fra partene. Og det har vært vår hovedbegrunnelse og vår hovedbekymring nå, at det kan bli resultatet, sier Larsen til NRK Hedmark og Oppland.

Hun sier at Øygard er varslet om kjennelsen, og at de skal vurdere om den skal ankes videre til lagmannsretten.

Men tingretten mener at forhold til privatlivets fred ikke er oppfylt når Øygard skal forklare seg, da tiltalte har erfaring med å uttale seg i offentlige sammenhenger og overfor media.

Selv om rettssaken handler om spørsmål av en annen og privat karakter, peker retten på at tiltalte også i forhold til straffesaken har uttalt seg til media.

Jenta ønsker åpen rett

Ifølge VG så viser retten til at den mindreårige jenta selv sterkt ønsker å forklare seg for åpen rett.

– Retten kan ikke se at hensynet til tiltalte medfører at fornærmede bør forklare seg for lukkede dører, skriver Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Retten ser heller ingen grunn til at Øygards kone skal forklare seg under lukkede dører, men retten åpner for at dette kan vurderes på nytt.

Sør-Gudbrandsdal tingrett åpner imidlertid for at enkelte deler av rettssaken, særlig deler som omhandler dokumentasjon i saken, kan bli vurdert lukket. Dette vil ikke bli avgjort før hovedforhandlingen er i gang.

Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket over rettens beslutning. Hovedregelen i norsk rett er at alle saker er offentlige med mindre det foreligger grunner for å utelukke offentligheten. Adgangen til å utelukke offentligheten fra rettssalene er snevre og skal anvendes med stor forsiktighet, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Hedmark og Oppland til VG.

Klundseter viser til at det generelle standpunkt til påtalemyndigheten er at det må foreligge helt spesielle grunner eller behov for å lukke dørene under en rettssak.

– Media må trå varsomt

Distriktssjef for NRK Hedmark og Oppland Inger Johanne Solli er heller ikke overrasket over kjennelsen.

– Den som ba om lukket rett er den tiltalt og ikke den fornærmede, hadde det vært omvendt ville nok sjansen for lukket rett vært større, sier Solli.

Hun skjønner at Øygard kan frykte fråtsing i detaljer, men hun mener at det er medienes ansvar å oppføre seg ordentlig.

– Vi må trå varsomt og bruke det vi kan om etikk og ikke ta med alle detaljer, sier distriktssjefen.