Over halve bygda meldte seg inn i Ap for å redde skolen

– Det er jo så klart spesielt, sier samfunnsforsker.

Espa arbeiderlag leder

LEDER: Kåre Jensen i Espa Arbeiderforening sier man har rekruttert til partiet via møter, telefonoppringning og dør til dør. Han er glad mange engasjerer seg for å bevare skolen på Espa.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Bygda Espa er mest kjent for sitt «bolleland» langs veien mellom Oslo og Hamar. Nå er bygda sterkt engasjert i lokalpolitikken, og spesielt i skolesaken.

Den lokale grendeskolen, med 44 elever, er nemlig foreslått nedlagt av kommunedirektøren i Stange.

Nå er 130 personer blitt medlemmer i Arbeiderpartiet, 65 av dem i løpet av de siste par ukene. Det tilsvarer over halvparten av de stemmeberettigede i bygda.

Det samme skjedde nylig i nabokommunen Ringsaker, hvor en skole ble reddet på et medlemsmøte etter massiv innmelding i Arbeiderpartiet.

Er ikke politisk engasjert

– Jeg og samboeren min har meldt oss inn i partiet fordi vi vil støtte skolesaken. Vi ble kontaktet av Espa Arbeiderlag, og svarte umiddelbart ja, sier June Sveum Nyland.

June Sveum Nyland

ENGASJERT: June Sveum Nyland og samboeren meldte seg inn i Arbeiderpartiet da de ble spurt. Hun kjemper for barneskolen sønnen går på.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Hun er mor til en 4.-klassing på skolen, og mener det er viktig for lokalsamfunnet at skolen består. Og innmeldingen i partiet dreier seg ikke om et generelt politisk engasjement.

– Jeg kan ikke si jeg er politisk engasjert, nei, så innmeldingen er utelukkende på grunn av skolen.

Nyland sier at skolesaken er noe som alle kjemper for.

– Alle er engasjert. Alle vil beholde skolen, og ha det samlingspunktet i bygda.

– Skal sette pris på at folk engasjerer seg

Espa Arbeiderforening har jobbet aktivt for å rekruttere flere til partiet.

– Rekrutteringen har skjedd ved at folk har møttes, ved telefonoppringing og noe besøk dør til dør, sier leder for Espa Arbeiderforening, Kåre Jensen.

Styreleder i Stange Arbeiderparti, Grete Solvår Mikaelsen, syns engasjementet og innmeldingen er oppsiktsvekkende.

– Dette er jo helt utrolig. Espa seiler nå opp som det nest største Arbeiderparti-laget i kommunen.

Hun mener det er noe man skal verdsette.

– Det er et enormt engasjement på Espa, og jeg syns vi skal sette pris på at folk engasjerer seg i politiske saker.

Grete Mikaelsen

POSITIV: Grete Mikaelsen i Stange Ap er fornøyd med alle innmeldelser i partiet. Hun tror flere av dem vil bli medlemmer også på sikt.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Men er det utelukkende positivt hvis folk melder seg inn på grunn av en sak og melder seg ut igjen like etter?

– Det er et godt spørsmål. Vi vet at noen er mest interessert i den ene saken. Men erfaringen hos oss er at vi får flere aktive medlemmer også etter at den ene spesielle saken er avgjort.

Hun påpeker at man må være medlem i Arbeiderpartiet en måned før man får stemmerett i partiet. Skolesaken skal avgjøres i et medlemsmøte i januar.

Les også. Foreldrene brukte høstferien til å male vegger på en på skole, men ble stoppet av kommunen som ikke likte fargen.

Espa skole

SKOLE: Espa skole har i dag 44 elever er foreslått nedlagt av kommunedirektøren i Stange. Men lokalbefolkningen på Espa vil det annerledes.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Vil heller ha folk i partier enn på sosiale medier

I Ringsaker hadde man en lignende situasjon som i Stange, hvor mange meldte seg inn i partiet på grunn av at skolestrukturen skulle vedtas.

Mange nye medlemmer førte til et annet flertall, man endte opp med et annet vedtak enn i innstillingen.

Ordfører Anita Ihle Steen er likevel positiv til deltakelsen.

– Vi som politikere ønsker at folk skal engasjere seg. Jeg vil mye heller ha de inn i partiene, enn at de skal sitte på sosiale medier og være sinte.

Og hun mener at hvert medlem er like viktig uansett hvilken sak man engasjerer deg mest i, det være seg klima, helse eller skole,

– Du er ikke mindre verdt fordi du engasjerer deg i denne saken. Så håper jeg de fortsatt vil engasjere seg framover.

Senterpartiet kjemper for grendeskolene, men gikk inn for å legge ned tre i Ringsaker.

Anita Ihle Steen på medlemsmøte i Arbeiderpartiet.

POSITIV: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen er glad for alle som melder seg inn i partiet, uansett hvilken sak de bryr seg mest om.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Samfunnsforsker: – Det er så klart spesielt

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø sier at situasjonen på Espa er en klar tendens i det moderne demokratiet.

Valgkommentator for NRK, Jon Helge Lesjø.

FORSKER: Politisk kommentator og samfunnsforsker Jon Helge Lesjø syns situasjonen i Espa er spesiell, men samtidig en del av en trend.

Foto: Alexander Nordby / NRK

At mange kan melde seg inn i parti på grunn av en sak. Det voldsomme engasjementet er tidsbegrenset.

– Det er så klart spesielt. Man kan forstå det som en forlengelse av aksjonsdemokratiet. Det er noe færre medlemmer i partiene, man får et slags énsaksdemokrati.

Han sier at man ikke bryter noen regler hvis man melder seg inn på grunn av en sak, men at det ikke er partienes førstevalg å få mange kortvarige medlemskap.

– Partiene ønsker vel at man er medlem over en viss tid. De har kanskje ikke tenkt at i spesielle situasjoner, kan det oppstå ønsker om å gjøre et «kupp».