Frykter ny ulykke- 20 år etter Åsta- ulykka

35 år gamle dieseldrevne tog går fortsatt på Rørosbanen. Den er en av strekningene med flest usikrede planoverganger i Norge. Dermed er det frykt for at en ny ulykke kan skje.

Rørosbanen

AVSPORING: Dette toget sporet av i desember 2016. ingen ble skadet.

Foto: Bjørn Ivar Haugen

4. januar i år var det 20 år siden den tragiske Åsta-ulykken. 19 personer omkom.

I smellen lakk tusenvis av liter med diesel ut og ble sprøyta over togrestene. Et brennende helvete var i gang på togskinna i skogen i Østerdalen.

Frykter ny ulykke

Togene går fortsatt på diesel. Frykten er at en ny ulykke kan skje og at drivstoff renner ut og tar fyr. Det trenger ikke være tog som kolliderer, det kan være med andre ting det kollideres med, sier Arnfinn Nergård.

Han er tidligere fylkes- og lokalpolitiker i tidligere Hedmark, og kjenner store deler av strekningen godt.

KJEMPER FOR RØROSBANEN; Arnfinn Nergård skulle gjerne sett at de gamle dieseltogene på Rørosbanen ble vraket, til fordel for elektrisk drift. Ville være tryggere og bedre for passasjerer og miljø, sier han.

FRYKTER NYE ULYKKER: Arnfinn Nergård skulle gjerne sett at de gamle dieseltogene på Rørosbanen ble bytta ut med elektrisk drift. Ville bety bedre sikkerhet og komfort for alle reisende, sier han.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han er også avtroppende leder i Jernbaneforum Rørosbanen og Solørbanen.

Hans kampsak har vært å få elektrisk drift på Rørosbanen og Solørbanen.

Han viser til at det gir økt sikkerhet og komfort for passasjerene og bedring for klimaet.

Jernbaneforum Rørosbanen og Solørbanen mener det er viktig at togene går over fra diesel til strøm, i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022 til 2033.

– Som Dovrebanen, må Rørosbanen og Solørbanen over på elektrisk drift, sier Arnfinn Nergård.

Over 30 år gamle dieseltog

Det er to ulike tog som kjører på Rørosbanen. Det eldste ble satt i rute i 1984/1985 – og er med det vel 35 år gamle. Det er av den samme type som var med i Åsta-ulykken.

Tog

GAMLE TOG: De eldste persontogene på Rørosbanen ble satt i drift i 1984/1985. Og de går på diesel.

Foto: NRK

Disse eldste togene mangler klimaanlegg. Det har ført til blant annet frosne doer i streng vinterkulde og nesten uutholdelig varme sommerstid for de reisende.

De nyeste togene på Rørosbanen har gått i rute fra 2000/2001.

Begge går på diesel.

Nye tog kommer

Neste år – i 2021 er det bestilt nye tog, som er aktuelle for blant annet Rørosbanen. Da skal de etter planen erstatte dagens eldste motorvogner.

–Dette er tog som kan gå både på strøm og diesel og kalles bimodale tog, sier Kjell-Arthur Abrahamsen, Materielldirektør i Norske Tog.

NORSKE TOG; materielldirektør i Norske Tog, Kjell-Arthur Abrahamsen

NORSKE TOG: materielldirektør i Norske Tog, Kjell-Arthur Abrahamsen sier det er bestilt nye tog som kommer i 2021, som skal gå på både strøm og diesel, og som er aktuelle for Rørosbanen.

Foto: Norske Tog

Det vil gå på diesel fra Hamar til Støren og elektrisk drift videre til Trondheim. Og det skal brukes biodiesel.

Det er ikke fattet noe vedtak om elektrifisering av Rørosbanen.

NYE TOG ; Den planlagte leveransen av bimodale tog til Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen blir framskyndet. I løpet av 2021 skal 14 bimodale Flirt-togsett være levert til denne trafikken.

NYE TOG: Den planlagte leveransen av bimodale tog til Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen blir framskyndet. I løpet av 2021 skal 14 bimodale Flirt-togsett være levert til denne trafikken.

Foto: Jernbanedirektoratet

Til sommeren overtar svenske SJ togene på Rørosbanen. Ifølge Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog er det opp til svenskene å avgjøre om de vil ta i bruk de nye togene på Rørosbanen, når de kommer i 2021.

Usikra planoverganger

Rørosbanen er en av togstrekningene i Norge med flest usikra planoverganger. Mellom Hamar og Støren er det nær 90 planoverganger som ikke har noen form for sikring. Det har også vært flere dødsulykker.

Bane Nor arbeider kontinuerlig for å fjerne usikra planoverganger.

De siste ti årene har 16 personer mistet livet i ulykker på planoverganger her i landet.

Flere saker fra Innlandet