Østre Toten

Senterpartiet er vinneren og fordobler opplsutninga til 21,7 prosent. Arbeiderpartiets tilbakegang er på 5,7 prosentpoeng til 25,3 prosent. SV går går fram 1,8 prosentpoeng til 3,9 prosent.