Os og Etnedal ga mest

Os er den kommunen i Hedmark som ga mest til TV-aksjonen. De ga i snitt 81 kroner per innbygger. I Oppland ga Etnedal mest. Der var snittet på nesten 79 kroner. De to innlandskommunene ga til sammen drøye 16 millioner til TV-ajsonen.