Ordførere: – Næringslivet foretrekker store kommuner

VANG/OSLO (NRK): Små kommuner er mindre attraktive for næringslivet enn store. Det svarer ordførere og rådmenn i en undersøkelse.

Fotograf Cathrine Dokken

LITEN KOMMUNE: Fotograf Cathrine Dokken driver fotografvirksomheten sin fra fotostudioet i Vang i Valdres. En liten kommune med kun 1650 innbyggere.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Valglogo

Fotograf Cathrine Dokken har etablert bedriften sin i den vesle kommunen Vang i Oppland, med kun 1650 innbyggere.

– Fordelen med en liten plass er at du lettere kan prate med med dem som sitter øverst og tar avgjørelser. Da kan du enklere legge frem saken din og lettere bli hørt, sier Dokken.

Hun ble tilbudt rimelige og tilrettelagte lokaler av et lokalt byggefirma, og valgte derfor å etablere fotostudioet sitt i Vang. Hun mener det kan være mange fordeler med å drive bedrift i en liten kommune.

– Jeg var heldig og fikk nesten kastet etter meg et passende lokale, samtidig er det ofte lettere å være synlig for kunder på et lite sted, sier Dokken.

– Dårlig selvtillit

Til tross for at Dokken mener en liten kommune er attraktiv, er ikke alle like positive.

Landets ordførere og rådmenn oppfatter nemlig større kommuner som mer attraktive enn små. Det viser resultatet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin kommuneundersøkelse for 2015. Der fikk de nemlig spørsmål om "I hvilken grad oppfatter du din kommune som et attraktivt sted for lokalisering av næringslivet?"

Blant kommunene med over 10.000 innbyggere svarte over 90 prosent at kommunen i stor grad var attraktiv for næringslivet.

Vidar Eltun

TA GREP: Ordfører i Vang kommune i Oppland, Vidar Eltun, tror mange små kommuner bør være mer innovative og kreative for å gjøre seg mer attraktive for næringslivet.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

For kommunene med under 2.000 innbyggere, mente bare drøyt halvparten det samme. Ordfører i Vang kommune, Vidar Eltun, mener mange små kommuner har en jobb å gjøre.

– Det kan være at små kommuner har dårlig selvtillit. Jeg tror det er viktig å tenke innovativt og kreativt, og det kan mange bli flinkere til, sier Eltun.

I Vang har de jobbet for å legge tilrette for unge gründere, og det har resultert i at flere, som Cathrine Dokken, har valgt å starte egen bedrift i kommunen.

– Vi har sluppet unge og kreatvie sjeler til. Noen har startet sitt eget eller bygd videre på noe. Det har gjort at vi har lykkes og vi er på gode vei fremover, sier Eltun.

Det er ofte lettere å være synlig på en liten plass.

Cathrine Dokken

Oppfatningen stemmer

– Rådmenn og ordførere i mindre kommuner erkjenner at de er mindre i stand til å gjøre det attraktivt for næringslivet enn de er i større kommuner, det sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun mener oppfatningen blant ordførere og rådmenn stemmer overens med virkeligheten, men at kommuene kan ta grep for å hindre at både kompetanse og næringsliv sentraliseres.

– Kommunene kan profesjonalisere kommunale tjenester som næringslivet er opptatt av. De kan ha juridisk kompetanse som halvparten av kommunene ikke har i dag, og de kan være en god skoleeier som sørger for god kontakt mellom skole og næringsliv, sier Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund

SPEILER VIRKELIGHETEN: NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener oppfatningen blant ordførere og rådmenn stemmer overens med virkeligheten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Undervurderer seg selv

Bedriftsforbundet er langt mer positive på de små kommunenes vegne. Administrerende direktør Morten Berge tror mange små kommuner undervurderer eget næringspotensiale:

– Små kommuner har mange fortrinn. Først og fremst har de en nærhet til bedriftene i sitt område, og kan dermed lettere tilrettelegge for bedriftene. Et annet moment er at de kan ha et godt tilbud innen barnehage, boligmarked og utdanning, sier Berge.

Samtidig mener han at mange små kommuner undervuderer seg selv. Han tror kommunene kan ta grep for å gjøre seg mer attraktive.

– Prat direkte med virksomhetene, lytt til de behovene de har og vær behjelpelig med å løse utfordringene de ser i sitt område, sier Berge.