Ordførere vil at riksrevisjonen skal granske rovdyrforliket

STANGE (NRK): 28 ordførere mener at riksrevisjonen skal se nærmere på oppfølgingen av rovdyrforliket. – Det er åpenbart at rovdyrforliket ikke etterleves, mener de.

Kaj Teppen

VANSKELIG SOMMER: Sauebonde Kaj Teppen fortviler over rovdyrsituasjonen. Her er han med noen av sauene i trygge omgivelser hjemme på gården i Stange.

Foto: Frode Meskau / NRK

Ordførere fra rovdyrutsatte områder i Hedmark, Oppland og Akershus sendte i dag et opprop til Miljødepartementet, statsministeren og Stortinget.

– Sauebøndene har tatt kontakt og peker på en uholdbar situasjon i områder som skal være frie for rovdyr. Bare i Stange og nord i Eidsvoll ser vi at at tapstallene til nå har passert 100 dyr som er tatt av ulv, sier Stangeordfører og initiativtager til ordførerprotesten, Nils A. Røhne.

Vil ha Riksrevisjonen på banen

Tall fra Rovbasen viser at 300 sauer er tatt av rovdyr i de tre fylkene hittil i år. I rovdyrforliket fra 2011 står det at det ikke skal være rovdyr som representerer noen fare utenfor de fastsatte sonene. Dette mener Røhne at ikke håndheves og han vil ha riksrevisjonen på banen for å vurdere forvaltningsjobben som gjøres.

Nils A. Røhne

OPPROP: Nils A. Røhne sendte i dag et opprop fra 28 ordførere i tre fylker til Staten.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er åpenbart at rovdyrforliket ikke etterleves, snarere tvert i mot. Vi ser at forvaltningen ikke klarer å leve opp til Stortingets vedtak, og det tror jeg først og fremst bunner ut i at forskriftene er for utydelige.

Ordførerne krever en stående fellingstillatelse, slik at det vil være mulig å skyte ulv i grønn sone uten å måtte gå gjennom dagens søknadsprosess. I tillegg foreslås det jakt med helikopter og bruk av ulvesporingshunder ved felling.

Vil ha raskere fellinger

– Vi trenger å komme raskere ut når det oppstår rovdyrangrep. I dag går det i beste fall til dagen etter før en fellingstillatelse er klar. Om vi kan ta kontakt med en koordinator i egen kommune vil vi spare mye verdifull tid, sier sauebonde Kaj Teppen i Stange.

Pål Kjorstad er leder i Oppland Sau og Geit og har hatt en vanskelig beitesesong. Jerven har gjort store skader og han ønsker endringsforslagene velkommen.

– Vi hadde tro på rovdyrforliket, men ser at situasjonen bare blir verre og verre. Tapene har vært der i mange år, men i områdene med mest sau er det helt kaos nå.

Ordførere i tre fylker er opprørt over store sauetap i områder hvor stortinget har bestemt at det ikke skal være rovdyr.

VIDEO: Ordførerne har sett seg lei på alle dyretapene utenfor rovdyrsona, og vil at riksrevisjonen skal granske rovdyrforliket som ble vedtatt i 2011.

– Har senket terskelen for uttak av rovdyr i beiteområder

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier at det ikke er noen grunn til å si at rovdyrforliket ikke blir fulgt opp.

– Tvert i mot, vi jobber hver dag med å følge opp forliket, og redusere skadeomfanget, sier han til NRK.

Han mener at sittende regjering har senket terskelen for uttak av rovdyr i de beiteprioriterte områdene. Han mener noe av problemet bøndene og ordførerne peker på, skyldes innvandring av ulv fra Sverige.

– Dette vil variere fra år til år, derfor har vi en høy beredskap for å ta ut ulv, men vandringsmønstrene for ulv er det vanskelig å ha kontroll på.

Flere saker fra Innlandet