Går sammen mot storsykehus-planene

Ordførerne i fire byer i Innlandet advarer mot storsykehus ved Mjøsbrua.

Fire ordførere fra de fire største byene i Innlandet innkalte torsdag til pressekonferanse ved – nettopp – Mjøsbrua.

SE PRESSEKONFERANSEN: Ordførerne Espen Granberg Johnsen (Lillehammer), Bjørn Iddberg (Gjøvik), Erik Hanstad (Elverum) og Einar Busterud (Hamar) ved Mjøsbrua torsdag ettermiddag.

Det er stor spenning rundt sykehusframtida i Hedmark og Oppland. I dag er det fire sykehus, i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum.

Gjennom flere år har det vært jobbet med planer om ett hovedsykehus ved Mjøsbrua. Nå kan avgjørelsen nærme seg. I oktober skal administrerende direktør legge fram en innstilling for styret om framtidig sykehusstruktur.

Ordførere samlet

Fire ordførere fra de fire største byene i Innlandet innkalte torsdag til pressekonferanse ved – nettopp – Mjøsbrua.

– Vi håper dette blir den eneste samlingen ved Mjøsbrua, innledet Hamar-ordfører Einar Busterud.

Ordførerne står samlet om ett krav: Sykehuset hører hjemme i en by. De er enige om at sykehuset bør ligge «der det bor folk».

– Det er mye riktigere å ha et sykehus i Gjøvik enn her ved Mjøsbrua, sier hamarsingen.

En så stor og viktig arbeidsplass som et samlet sykehus vil i praksis bety at det bygges en ny, stor by ved Mjøsbrua. Det mener de er lite lurt for samfunnsutviklingen i Innlandet som region. De viser til både miljøhensyn og mulighetene til å utvikle de største byene.

Ordførere

SAMLET VED MJØSBRUA: Ordførerne samlet seg der de IKKE vil ha sykehus, ved Mjøsbrua.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

– Dramatisk

Flere av ordførerne tar til orde for at det blir utredet en løsning med at sykehuset er delt mellom flere byer.

– Hvis en så stor arbeidsplass forsvinner, vil det være dramatisk for alle fire byene å bygge ved Mjøsbrua, sier Elverum-ordfører Erik Hanstad.

Hans kollega i Lillehammer er enig.

– Sykehus har stor betydning for bosetting og arbeidsplasser og dermed for byutvikling, sier Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen.

Men – om de skulle få gjennomslag for at planene ved Mjøsbrua skrotes, gjenstår mange diskusjoner om plassering.

– Vi er sannsynligvis uenige dersom det skal velges én by. Men hovedsaken med fellesuttalelsen vår er byens funksjoner med nettverk og kompetanse, sier Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg.

Ordførere

F.v. Erik Hanstad (Elverum), Bjørn Iddberg (Gjøvik), Einar Busterud (Hamar) og Espen Granberg Johnsen (Lillehammer).

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK