Ordfører undersøker vindmøllesak

Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud undersøker om byggingen av Kjølberget vindkraftverk faktisk har startet innen gitte tidsfrister. Organisasjonen La Naturen Leve, mener selskapet som bygger vindkraftverket, ikke har overholdt fristen for bygging.

Lise Berger Svenkerud står på en grønn plen
Foto: Torunn Myhre / NRK