Ordfører truer med å saksøke staten

Konflikten mellom rovdyr og beitenæring hardner til i Gudbrandsdalen. Ordføreren i Lom mener staten stjeler beiteområder fra sauenæringa ved å satse på for mange rovdyr.

OPPGITT OVER FORSLAG: Lomsordfører Bjarne Eiolf Holø (Sp)

OPPRØRT: Ordfører Bjarne Eiolf Holø vil saksøke staten for å stjele beiteområder fra bøndene.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Sauebonde Lars Ole Auglestad i Sør-Fron har allerede tatt hjem 500 sauer fra beitet på fjellet ved Eldåkampen i Rondane. Det er rekordtidlig. Han har mistet 40 sauer etter rovdyrangrep.

Lars Ole Auglestad

TILBAKE PÅ INNMARKSBEITE: Sauebonde Lars Ole Auglestad har tatt hjem sauene fra fjellet rekordtidlig på grunn av rovdyrangrep.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Ifølge bønder og lokale politikere så har det aldri før vært så mye rovdyr i Gudbrandsdalen, langt utenfor ulvesonen. Leder Arnfinn Beito i Oppland Sau og Geit tror derfor flere bønder vil ta hjem sauene med det første, og at de risikerer å miste beiteretten.

Tre ulver er skutt, og det er satt i gang jakt også på andre rovdyr, spesielt jerv. Men med lite penger til å betale jaktlagene blir ikke alle rovdyr som gjør skade tatt.

Truer med rettssak

Lom-ordfører Holø sier bestanden av jerv har økt kraftig i dette området. Han mener situasjonen er et bevis på at rovdyrforvaltninga ikke fungerer. Han vil nå få med seg sine ordførerkolleger i Gudbrandsdalen, Valdres, Østerdalen og nabo-ordførere på Vestlandet i en felles kamp mot staten.

– Det er uakseptabelt at staten med sin rovviltforvaltning setter eiendomsretten og beiteretten til side når de oppretter leve- og yngleområder for store rovdyr i viktige beiteområder, som har vært forvalta av beitebrukere i i flere hundre år, sier Holø.

– Om nødvendig vil jeg bruke næringsfondskroner til advokatbistand for å saksøke staten for å ha tilegna seg viktige beiteområder og husdyr for å holde oppe en altfor stor mengde rovdyr.

Viser til enstemmig storting

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet avviser at regjeringa gjør noe galt.

– Rovviltforliket er forankret i et enstemmig storting. Der heter det at vi skal ha både rovdyr og levedyktige beitenæringer, og at disse skal skilles i ulike soner. Som kjent går beitedyr og rovdyr veldig dårlig sammen, og regjeringa jobber med å få ned skadene i de beiteprioriterte områdene, sier Lunde.

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

POLITIKK: Regjeringa jobber med å få ned rovdyrskadene i beiteområdene, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

Han kjenner seg ikke igjen i påstanden om at det er for lite penger til effektiv jakt på rovdyra i de beiteprioriterte områdene.

– Utgifter til jaktlag som skal utføre skadefelling vil alltid bli dekket av staten, hevder han.

– Dessuten har denne regjeringa innført en lavere terskel for å ta ut rovdyr som gjør skade både før og i beitesesongen, sier Lunde.