Hopp til innhold

Ordførere uenige om grenseåpning

Ordførere langs svenskegrensa er forberedt på nye utfordringer når grensa er åpnet igjen. De er ikke enige om hvor riktig det var.

Nordmenn på grensehandel.

FØLGER RÅD: Ordførere i flere grensekommuner ber folk bare reise til Sverige om det er strengt nødvendig.

Foto: Ketil Kern / NRK

Justisminister Monica Mæland (H) ba før helga om folk om å droppe Sverige-turen, sjøl om en nå slipper karantene inn i flere regioner. Og mange grep sjansen lørdag.

Nordmenn trosser regjeringens advarsel etter grenseåpning

Blant ordførere i grensekommuner er det ulike meninger om åpninga.

Stoler på myndigheten

Erik Sletten

STOLER PÅ RÅD: Trysil-ordfører Erik Sletten stoler på rådene fra helsemyndighetene.

Foto: Grete Myrvold Rydje

Røros grenser mot Jämtland og ordføreren er skeptisk til åpninga.

– Kommunen kan få noen ekstra utfordringer ved at fastboende og hyttefolk hjemmehørende i kommunen vår reiser til et område som har en annen håndtering av pandemien enn vi har her, og ikke minst at det har vært veldig mye mer påvist smitte i Sverige som sådan, sier Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap).

Noe lenger sør langs grensa er ikke Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) like skeptisk.

– Jeg stoler på at de sentrale myndighetene vurderer alle forhold rundt grenseproblematikken på en god og forsvarlig måte.

Men han innrømmer at de skiftende reiserådene er krevende for kommunen.

– Det er krevende å holde seg oppdatert til enhver tid og gi riktige svar på henvendelser til kommunen om reise- og karantenebestemmelser

Skeptisk til "røde" og " gule"

Røros-ordfører Isak Veierud Busch.

UTFORDRINGER: Røros-ordfører Isak veierud Busch frykter ekstra utfordringer når grensene er åpnet igjen.

Foto: Privat

Røros-ordføreren er skeptisk til praksisen med røde, gule og grønne land.

– Det burde være enten eller – da er det mye greiere for folk å forholde seg til.

Busch håper og tror at innbyggerne følger regjeringas råd om å unngå unødvendige reiser.

– Jeg har tillit til at de innbyggerne i min kommune som velger å reise til Sverige nå gjør det fordi det er snakk om nødvendige reiser, og ikke harry- handel, sier ordføreren og sikter blant annet til besøk av familie.

Hans henstilling går spesielt til kommuneansatte med samfunnskritiske funksjoner.

Stoler på rådene

Meråker-ordfører Kjersti Kjenes ( Tverrpolitisk bygdeliste) er spent på hva gjenåpninga vil gjøre med smittesituasjonen.

– Vi henstiller kommunens ansatte om å tenke seg godt om. Det gjelder alle typer reiser til områder der smitten er pågående.

Hun har samtidig forståelse for at de som ikke har truffet familien på lenge reiser.

Hun er samtidig forberedt på at handelsstanden i Meråker vil merke nedgang på grunn av prisforskjellene. Samtidig vil andre aktører som bensinstasjoner og serveringsbransje kunne få et oppsving.

– Her må vi evaluere de erfaringene vi har gjort ved grensestengningen, sier hun.

Stoler på innbyggerne

Ordfører Kamilla Thue

FORSIKTIGE: Eidskog-ordfører Kamilla Thue stoler på at innbyggerne vil følge reiserådene.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Ordfører Kamilla Thue (Ap) i Eidskog er først og fremst glad for at smittetallene nå er så lave i Värmland at grensene kan åpnes igjen.

– Stengte grenser medfører splittede familier, brutte sosiale nettverk og er en stor utfordring for våre lokalsamfunn som har så mange tette bånd.

Hun ser samtidig at grensehandelen nå vil øke igjen.

– Her kan jeg bare mane til forsiktighet og peke på myndighetenes anbefaling om å ikke gjennomføre «unødvendige reiser». Jeg er har stor tro på at den vanlige eidskoging kommer til å utvise varsomhet med tanke på grensehandel. Jeg er kanskje mer bekymret på dem som kommer mer langveisfra.

Hun understreker at Eidskog totalt sett har hatt seks smittede og ingen av disse er smittet i Sverige.