Ordfører-opprop for sykehustilbud

18 ordførere i Hedmark har skrevet under et opprop til styret i Sykehuset Innlandet hvor de går i mot det de mener vil svekke tilbudet for fødende i fylket.
Et foreslått alternativ vil innebære at både barneavdelingen og nyfødtintensiven kan bli flyttet fra Elverum til Lillehammer.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:30

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:30