Ordfører melder seg inn i Arbeiderpartiet igjen

Før jul meldte han seg ut av Arbeiderpartiet i protest over manglende støtte til treårig videregående skole på Dombås. Nå vil ordfører Steinar Tronhus og flere lokalpolitikere i Lesja og Dovre melde seg inn i partiet igjen.

Steinar Tronhus

Ordfører i Lesja, Steinar Tronhus, meldte seg i desember uta av Arbeiderpartiet i protest. Nå vil han melde seg inn igjen.

Foto: Juliane Kravik

Det er klart etter at ledelsen i Oppland Arbeiderparti møtte medlemmer og utmeldte medlemmer i Lesja og Dovre onsdag kveld.

Til avisa Gudbrandsdølen Dagningen sier Steinar Tronhus at det var et godt og konstruktivt møte, og at resultatet var så bra at han nå altså velger å melde seg inn igjen,

– Slik som jeg vurderer det nå, så er det viktig at vi kommer oss videre. Og det er viktig at man er med og jobber fra innsiden og ikke står på utsiden, sier han til NRK.

Ordføreren mener det var korrekt å melde seg ut av partiet før jul. Han begrunner det med at det var en tydelig protest mot en kritikkverdig prosess i forbindelse med skolesaken og vedtaket i fylkestingsmøtet i desemeber.

I fylkestinget fikk ikke de lokale politikerne fra Lesja og Dovre støtte fra resten av Arbeiderpartiets gruppe for ønsket om treårig videregående skole på Dombås.

Vedtok ettårig videregående skole på Dombås

Alle melder seg ut

Utmeldt ordfører vil ha omkamp

Flere vil melde seg inn igjen

Også den tidligere lederen i Dovre Arbeiderparti, Øyvind Frich, bekrefter til NRK at han nå vil melde seg inn igjen i partiet.

Øyvind Frich, Ap Dovre

Også tidligere leder i Dovre Arbeiderparti, Øyvind Frich, sier han nå vil melde seg inn i partiet igjen.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Dette dreier seg ikke om meg og mitt medlemskap, men et ønske om at jeg gjennom medlemskapet kan bidra til å løfte Lesja og Dovres utfordringer til beslutning i bestemmende organer på fylkes nivå. Dette gjelder også skolesaken, mener Frich.

Ifølge Øyvind Frich vil det nå sendes ut innkalling til nytt årsmøte i Dovre arbeiderparti, og dette skal avholdes 5. mars. Hans egen rolle som tillitsvalgt er akkurat nå litt uavklart,

– Jeg forstår det slik på de signalene jeg har fått at jeg trolig kan gjenoppta mitt verv og oppgaver fram til årsmøtet. Nå har jeg en måned på å tenke på om jeg vil stille til et nytt verv. Jeg er jo politisk interessert. Jeg må bruke tide til å tenke på dette, sier han.

Kjemper videre for skolesaken

Da fylkestinget i Oppland 11. desember i fjor vedtok å etablere ettårig videregående skoletilbud på Dombås, var det mange lokalpolitikere i Arbeiderpartiet i Lesja og Dovre som følte seg forbigått eller lurt.

Flere var nemlig av den oppfatning at man tidligere hadde fått lovnader i resten av fylkespartiet for at skoletilbudet skulle bli treårig. Skuffelsen var stor da det viste seg at dette ikke var tilfelle, og fylkespartiet vedtok ettårig skoletilbud,

Frich sier det fortsatt vil bli jobbet hardt for å etablere et treårig videregående skoletilbud på Dombås, og han avviser at saken er tapt:

– Nei, den er ikke tapt. Dette er en av de sakene som skal opp og fram igjen. Det er fremdeles arbeidsoppgave nummer én. Det jobbes på mange arenaer for at den saken skal opp igjen. Det er Oppland Arbeiderparti klar over og forså vidt innforstått med, sier han.

Fornøyd fylkesleder

Kjersti Stenseng

Fylkesleder i Oppland Arbeiderparti Kjersti Stenseng.

Foto: KUD

Fylkesleder i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier hun er glad for at både ordføreren i Lesja og tidligere leder i partilaget i Dovre nå velger å melde seg inn igjen..

– Det var et godt og konstruktivt møte onsdag kveld. Vi diskuterte framtiden, prosessen videre og flere enkeltsaker. Det er særlig innenfor rammene av et parti at man kan være med å påvirke og få gjennomslag for politiske saker., sier hun.

Stenseng har fått tilbakemedliger fra flere utmeldte, tidligere medlemmer, om at de nå vurderer å melde seg inn igjen, men at de må bruke litt tid først på å tenke over situasjonen.