Nektet ordføreren å holde tale for falne 17. mai

Ordfører Kari Heggelund (Sp) i Åsnes fikk klar beskjed om at hun var uønsket som taler for de falne under minnemarkeringa 17. mai.

Kari Heggelund Åsnes Finnskog kirke

IKKE ØNSKET: Menighetsrådet ønsket ikke at ordfører kari Heggelund skulle holde tale på 17. mai.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Oppdatert tirsdag 19.30: Biskop i Hamar Bispedømme, Solveig Fiske, vil ha et møte med Menighetsrådet.

Ordføreren skulle etter planen holde tale og bekranse en minnebauta over finnskoginger som falt under andre verdenskrig. Men det ble det ikke noe av.

Hun fikk nemlig beskjed av soknepresten at menighetsrådet ikke ville ha henne som en del av seremonien ved Åsnes Finnskog kirke.

De hadde gjort et enstemmig vedtak om at ordføreren ikke var velkommen på markeringa. Dermed måtte kransen legges ned i forkant.

– Jeg synes det var leit, sier ordfører Kari Heggelund.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Sinte over skolenedleggelse

Bakgrunnen for det dramatiske vedtaket er at Senterpartiet og ordføreren vil legge ned den lokale skolen på Sønsterud i tillegg til et bofellesskap for eldre i grenda. Det har satt sinnene i kok. 2500 underskrifter er samlet i et innbyggerforslag mot nedleggelse av to grendeskoler og bofellesskapet.

Ordfører Kari Heggelund innrømmer at hun ble lei seg da hun ikke var velkommen.

– Jeg ble overrasket, og synes det er leit at 17. mai ble brukt til en slik type markering. Vi må huske hva 17. mai står for, sier hun.

Hun understreker at dette er en sak partene må snakke om i ettertid, ikke minst fordi hun må få gjøre pliktene sine som ordfører uavhengig av politisk uenighet.

Det var kommunestyret som gjorde vedtak om nedleggelse. Hun har som ordfører også har andre oppgaver. Heggelund liker ikke at politikk og kirke blir blandet på denne måten.

Samtidig føler hun at hun at hun likevel fikk være med på en verdig markering i og med at hun fikk lagt ned krans i forkant.

Hun sier hun forstår over at folk er fortvilet og at det er vanskelig for dem som direkte berøres av endringer.

– Men vi håper jo at tilbudet skal bli bedre på sikt, sier hun.

– Gjorde ikke noe galt

Sekretær i menighetsrådet Anne Bredvold angrer ikke på noe, og mener hun og menighetsrådet ikke har gjort noe galt.

– Det hadde skåret seg fullstendig om vi skulle ha invitert noen som vil legge ned bofellesskapet når vi vil bevare det, sier Bredvold.

Anne Bredvold, menighetsrådet

STÅR PÅ SITT: Sekretær i menighetsrådet Anne Bredvold, angrer ikke på at de ikke ville ha ordføreren som taler.

Foto: Tom / NRK

Hun sier at de gjorde det for soknet og for de eldre.

– De har ingen til å tale sin sak, så derfor gjorde vi dette, sier hun.

Bredvold legger til at de ikke nektet ordføreren å komme, men at de ikke ville at hun skulle tale.

Hun avviser at de blandet kirke og politikk.

– Dette var ikke en ren kirkegudstjeneste, sier hun.

Opplæring

Leder i Åsnes kirkelige fellesråd Åse Lund Støen, forstår at ordføreren reagerte på det som skjedde og at mye kunne vært annerledes.

– Det viser at vi som kirke må legge mer vekt på opplæring, sier hun.

Åse Lund Støen understreker at det kan ikke være slik at folk ikke får gjort jobben sin fordi folk er uenige i saker.

– Men det er vanlige folk som sitter i menighetsrådet og ikke ser helt forskjellen på dette. Det er forståelig, sier hun.

Lund Støen sier at det fort kan bli en litt oppildnet atmosfære når folk er uenige.

Biskopen er ikke fornøyd med hvordan saken er håndert.

Biskopen: – Det er problematisk

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme sier til NRK tirsdag kveld at hun er kritisk til at menighetsrådet i Åsnes Finnskog nektet ordføreren å holde minnetale for falne 17. mai fordi kommunestyret har vedtatt å legge ned grendeskole og bofellesskap for eldre i bygda. Fiske sier hun forstår engasjementet, men slår fast at menighetsrådet har gått for langt.

Solveig Fiske

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er problematisk å kople dette engasjementet for dette med 17. mai, som er en felles dag der vi tar vare på historia vår, også fra krigshendelser.

Biskopen sier hun gjerne tar turen til Åsnes for å møte både menighetsrådet og ordføreren.

– Jeg kan godt tenke meg å komme til Åsnes Finnskog og være med på et møte mellom Åsnes Finnskog menighetsråd og ordføreren.

Flere saker fra Innlandet