Ordfører fornøyd etter møte om dødsfallene på Kongsvinger sykehus

Ordførere i Glåmdalsregionen møtte fredag ledelsen ved Sykehuset Innlandet for å diskutere bråket rundt dødsfallene ved Kongsvinger sykehus.

Kongsvinger sjukehus

KONGSVINGER: Sykehuset i Kongsvinger har vært diskutert mye i sommer.

Foto: Bjørn Opsahl

En undersøkelse av de femti siste dødsfallene viste at nær 60 prosent kunne vært forebygget. Flere har kritisert måten undersøkelsen er utført på, og mener den gir et feilaktig bilde.

Kongsvinger sykehus har fått sterk kritikk i en rapport tidligere i sommer, og resultater fra undersøkelsen har blitt fremstilt som at en rekke dødsfall kunne vært unngått.

Fornøyd ordfører

Tolkingen har blitt mye diskutert blant fagpersoner og politikerne har vært bekymret. Derfor ønsket politikerne seg et møte med Sykehuset Innlandet for å få vite mer om undersøkelsen.

Sjur Strand, Kongsvinger Ap

FORNØYD: Ordfører Sjur Strand er beroliget etter møtet.

Foto: Ann Kristin Mo

– Det har vært en bekymring for ordførerne i regionen da det gjelder tilbudene de får fra Kongsvinger sykehus. Det er skapt et inntrykk av at ting ikke var på stell, sier ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand.

På dagens møte fikk politikerne en gjennomgang av hva som var meningen med undersøkelsen. Han er godt fornøyd etter møtet med sykehuset.

– Det ble heldigvis sånn vi hadde håpet på. Dette var en kvalitetsundersøkelse og et forbedringsarbeid som plutselig har havnet i pressen og gitt et helt annet inntrykk enn det som var meningen.

Beklaget

Astrid Bugge Mjærum

BEKLAGET: Astrid Bugge Mjærum beklager at den interne undersøkelsen har fått så mye negativ omtale.

Foto: Sykehuset Innlandet

Viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum, sier det var to ting de først og fremst ville ta opp på møtet.

– Undersøkelsen er ingen måling av kvalitet, men den skal bidra til intern læring og forbedring. Noe som alle sykehus trenger. Det andre som var viktig for meg å si var at jeg beklager at en intern undersøkelse som skal bidra til forbedring har fått en sånn negativ oppmerksomhet og skapt utrygghet i Kongsvinger-området.

Ifølge Bugge Mjærum er viktige læringspunkter i undersøkelsen er tolket som en kvalitetsmåling, men at det er gå igjennom pasientforløp og se hva man kan forbedre.

– Jeg vil betrygge pasientene i Kongsvinger-området. De må fortsette å være stolte av sykehuset sitt.

Får ros

Pasientsikkerhetsprogrammet roser sykehuset for hvordan de har brukt undersøkelsen.

– Analysen gir ikke grunnlag for å si at Kongsvinger sykehus er dårligere enn andre sykehus. Kongsvinger fortjener skryt for å ha gjennomført analysen, at de har meldt fra til fylkeslegen og tatt inn over seg at de må gjøre endringer, sier lederen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet, Anne-Grete Skjellanger til dagbladet.no.

Hun mener det er feil å fokusere på antall dødsfall som kunne vært unngått, når hensiktet er å finne forbedringspotensial.