Ordfører anklages for oppvigleri

– Vi ber Erna Solberg gripe inn i Hedmark og stanse oppviglertendenser i ulvekonflikten i deler av befolkningen. Det sier leder i Aksjonen rovviltets røst, Dag Bjørndahl. Han sier ordfører Erik Hanstad i Elverum er en av «oppviglerne».

Erik Hanstad

Ordfører Erik Hanstad i Elverum anklages for oppvigleri i ulvesaken.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Aksjonen rovviltets røst har i dag sendt et åpent brev til statsminister Erna Solberg der de «innstendig oppfordrer Regjeringen til å ta på alvor den manglende respekt for Norges Lover og de dertil knyttede forsøkene på oppvigleri som nå pågår, spesielt på Hedmark.»

Aksjonen Rovviltets Røst har sendt et åpent brev til vår felles statsminister Erna Solberg med innstendig bønn om å iverksette konkrete handlinger for å stanse omfattende oppvigleri og spredning av forherligelse av grov faunakriminalitet i blant radikale og ytterliggående grupperinger i samfunnet.

Aksjonen rovviltets røst viser til oppviglerparagrafen i Staffeloven som forbyr oppfordring til og «forherligelse» av straffbare handlinger. Paragrafen setter også forbud mot å tilby seg å utføre slike handlinger.

Leder i Aksjonen rovviltets røst (500 medlemmer og base i Våler) Dag Bjørndahl sier de ikke er ute etter at noen straffeforfølges.

Det nevnes ikke navn på «oppviglere» i brevet, men Dag Bjørndahl svarer på spørsmål fra NRK at en av dem han sikter til, er Elverums-ordfører Erik Hanstad.

– Det kommer litt overraskende på meg. Min hensikt har tvert imot vært å dempe konfliktnået, sier ordfører Erik Hanstad i en kommentar.

Jegere i Hedmark raser over at flere står tiltalt for å ha skutt ulv ulovlig.

– Skremmende ytringer

I brevet til Statsministeren heter det at det i kjølvannet av den pågående «såkalte ulvesaken på Hedmark har fremkommet svært skremmende ytringer fra både personer med offentlige verv, privatpersoner og grupper/organisasjoner. Uttalelsene har vist forakt for norsk lovgivning generelt og miljølovgivningen spesielt, som mangler sidestykke i en moderne norsk rettstat.»

Ordfører Erik Hanstad ba tidligere i vår statsminister Erna Solberg om hjelp i ulvesaken. Det er blant annet innholdet i dette brevet Dag Bjørndahl mener er et eksempel på «oppvigleri».

– En feilslått rovdyrpolitikk er i ferd med å ødelegge et helt samfunn, skrev ordfører Erik Hanstad i et brev til Statsministeren 14. april i år der han ba om at kommunene i ulvesona må få bestemme mer selv. Rovviltetes røst vil det motsatte, og mener dette er et nasjonalt ansvar.

Ordføreren kalte selv brevet en «bekymringsmelding» der han ønsket diskusjon om hvordan dagens situasjon har oppstått.

– For det første har vi sett at sauenæringa har gått ned til null innenfor ulvesona. En annen ting er det vi ser av frykt og redsel; vi ser at folk er redde for å sende ungene sine til skolen der ulven er sett. I tillegg ser vi utfordringer knyttet til utmarksbasert næringsliv. Det er store verdier som går tapt, sa Hanstad i en kommentar til brevet til Erna.

– Oppvigleri

I brevet fra Aksjonen rovviltets røst som er ført i pennen av advokat Jon Bakke, tidligere advokat i Norges Miljøvernforbund, vises det til «oppviglerparagrafen» - Straffelovens §140.

Dag Bjørndahl

Leder i Aksjonen rovviltets røst, Dag Bjørndahl ber Statsministeren gripe inn i Hedmark og stanse det han mener er oppviglertendenser i ulvekonflikten i deler av befolkningen.

Foto: Kristian Rostad / NRK

Sitat fra brevet til Statsministeren:

«Vi viser til den som er kalt Oppviglerparagrafen, en annen betegnelse for Straffelovens § 140, som altså forbyr oppfordring til og «forherligelse» av straffbare handlinger. (Paragrafen setter også forbud mot å tilby seg å utføre slike handlinger.) Det er vår klare oppfatning at disse personene/grupperingene for tiden gjør nettopp dette – forherliger en straffbar handling.

Ordfører Erik Hanstad i Elverum er altså en av dem Dag Bjørndahl mener er en «oppvigler» i ulvekonflikten.

– Jeg må si dette kommer litt overraskende på meg. Det har ikke vært min intensjon, i min tilnærming til debatten, å drive oppvigleri. Mer og snarere et forsøk på å prøve å få konfliktnivået ned. Det er det som ligger til grunn for det brevet jeg skrev til Statsministeren, sier ordfører Hanstad som mener ARR tar hardt i når de viser til «oppviglerparagrafen».

– Det er sterke ord, og jeg har litt problemer med å forstå hvordan det kan dokumenteres, men jeg tar det til etterretning.

– Vil du foreta deg noe i forhold til innholdet i brevet?

– Nei, nå har ikke jeg lest brevet, men ettersom jeg forstår, er jeg ikke nevnt ved navns nevnelse i brevet, så jeg har ingen planer om å følge opp det.