Hopp til innhold

Foreldre gir barna dyrere HPV-vaksine: – Synes man skal ha tilgang på det beste

Flere foresatte velger å ta barna ut av barnevaksinasjonsprogrammet for å gi dem en bredere vaksine. Eksperter mener flere burde få mulighet.

Per Bjørnstad vil gi dyrere HPV-vaksine til barna sine

DYR VAKSINE: Per Bjørnstad ønsker å gi dyrere HPV-vaksine til sønnen sin. I dag får barn Cervarix gratis i programmet, men Gardasil 9 koster 5000 kroner for tre doser. Den beskytter mot flere HPV-typer, og derfor vil flere gi barna sine den vaksinen istedenfor.

Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Jeg ønsker at barnet mitt skal ha en best mulig dekning med tanke på HPV-smitte. Det er derfor jeg velger å gjøre det, sier Per Bjørnstad fra Hamar.

Sønnen hans har fått to doser i barnevaksinasjonsprogrammet med vaksinen Cervarix.

Men som flere andre foreldre, ønsker familiefaren å ta barnet sitt ut av programmet, slik at han kan kjøpe Gardasil 9, den dyreste vaksinen, til sønnen sin.

– Jeg synes man skal ha tilgang på det beste og det som dekker flest virus, sier han.

Per Bjørnstad

Per Bjørnstad jobber til vanlig i Kreftforeningen og vet derfor godt hvordan Gardasil 9 er en bedre vaksine. Han håper vaksinen blir tilbudt i barnevaksinasjonsprogrammet.

Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Til vanlig jobber Bjørnstad i Kreftforeningen. Han sier han derfor er godt kjent med hvorfor vaksinen er bedre enn den som tilbys i dag.

Gardasil 9-vaksinen dekker langt flere virus som kan føre til kreft, mener ekspertene:

– Det hadde vært fint hvis informasjonen hadde vært tilgjengelig for alle, og ikke bare for de som har kjennskap til det, der dette blir snakket mye om.

Flere dropper standardvaksinen

NRK har snakket med flere foreldre som har tatt barnet sitt ut av vaksinasjonsprogrammet og har gitt Gardasil 9 til barna, men det er få som ønsker å stå fram med dette.

Leder på helsestasjonen i Hamar, Ragnhild Elisabeth Eliassen, vet om ti tilfeller der barn har blitt tatt ut av programmet i området deres.

Ragnhild Elisabeth Eliassen er leder på helsestasjonen på Hamar
Foto: Privat

– De fleste velger å følge det nasjonalt anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Eliassen sier at det kan være flere tilfeller de ikke vet om.

Tall viser at det er en økning i kjøp av vaksinen til barn i 10–14 år, som koster til sammen 5000 kroner for tre doser:

Ønsker ikke forskjeller

– Fagmiljøet har i mange år sett med bekymring på at vi bruker Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet, sier overlege Andreas Hopland.

Han jobber på kreftkirurgisk avdeling ved Radiumhospitalet.

Nylig sendte han, og de nasjonale ekspertene innenfor behandling av HPV-sykdommer, et brev for å oppfordre til endring i valg av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Vi er opptatt av at barna skal vaksineres best mulig og bredest mulig mot HPV -sykdom forårsaket av HPV -virus, både forstadier til kreft, kreft og annen type sykdom.

Andreas Hopland er overlege, kreftkirurgisk Avdeling
Radiumhospitalet, OUS

Andreas Hopland er overlege på kreftkirurgisk avdeling Radiumhospitalet.

Foto: Privat

I brevet står det også at de er bekymret over sosioøkonomiske forskjeller i Norge, fordi de som har råd til å betale og kunnskap om vaksinen, får den beste beskyttelsen.

I år er det en ny anbudsrunde, og fagmiljøet ønsker at vaksinen Gardasil 9 skal tilbys i stedet.

Det betyr at to eller flere vaksineleverandører konkurrerer om hvilken HPV-vaksine som skal brukes som del av barnevaksinasjonsprogrammet neste år.

Det forteller enhetsleder i Direktoratet for medisinske produkter, Hallstein Husbyn, i en e-post.

Les mer av svaret hans her:

Får en vaksine som ikke dekker alt

Cervarix-vaksinen som gis i dag er en god vaksine, mener Hopland. Han sier legene er glad for at den gis.

– Men Gardasil 9 er en bedre vaksine, som også dekker mot flere HPV-virus som gir kreft, med direkte beskyttelse.

Han forteller videre at vaksinen er godkjent i USA og snart i Europa som vaksine mot kreft i munnhule, som vil si øre- nese og halskreft.

– Det er den HPV-kreftformen som øker mest i Norge og Europa. Der har man sett en firedobling. Mens peniskreft har doblet seg, det også.

Et av HPV-virusene som denne vaksinen dekker, men ikke dagens vaksine, kan for eksempel føre til RRP og kjønnsvorter.

– RRP er en sykdom som krever veldig mye ressurser, spesielt for de barna som blir født med dette, med et tosifret antall operasjoner for disse. Det er en sykdom det ikke finnes noen behandling for, men den kan forebygges ved å vaksinere mot.

Hopland får selv henvist de vanskeligste kjønnsvortesakene, der de må gi ganske omfattende behandlinger og rekonstruksjoner av kjønnsorganer til pasientene.

Håper på et politisk vedtak

Hopland sier fagmiljøet har et ønske om at politikerne og beslutningstakende myndigheter vet hva de anbefaler og ønsker for barna.

Hopland håper at det kommer et politisk vedtak på at man har en vaksine som dekker bredere, både kjønnsvorter og RRP.

– Dette på sikt kan gjøre at man sparer samfunnsøkonomien med at disse sykdommene ikke trenger behandling når de blir borte. Man vil også sannsynligvis kunne nedskalere livmorhalsprogrammet på sikt ved å gi en bredere HPV-vaksinedekning.

Har du tatt HPV-vaksinen?

Les også Flere unge menn har enda ikke fått vaksinen: – Et pågående lovbrudd

Gabriel Skaare Hov og Aksel Asmundsson