Hopp til innhold

Omstridt politimann får ikke bli politimann igjen

Tidligere politimann Stein-Robin Kleven Bergh fra Eidskog tapte rettssaken han anla mot Justisdepartementet. Han får dermed ikke tilbake jobben han mistet etter å ha kommet med kontroversielle uttalelser på Facebook.

Stein-Robin Kleven Bergh og Hugo Rolf Hansen.

TIL SAK: Ikledd en islender møtte den tidligere politimannen Stein-Robin Kleven Bergh i rettssal 353 i Oslo tingrett onsdag 16. november. Her sammen med sin advokat Hugo Rolf Hansen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Men politimannen gir seg ikke.

Han anker dommen fordi han mener uttalelsene han har kommet med ikke er tilstrekkelig til å bli avskjediget, sier Kleven Berg sin advokat Hugo Rolf Hansen.

Kleven Bergh ble avskjediget fra jobben sin første gang i 2013. Grunnen var blant annet at han kalte daværende statsminister Jens Stoltenberg for «krapylet». Han kom også med ytringer mot Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

På Facebook skrev han dessuten flere innlegg og vitser om flyktninger og innvandrere som er blitt oppfattet som rasistiske og nedsettende.

Kleven Bergh har hele tiden hevdet at han ble urettmessig oppsagt, og gikk til sak mot Justisdepartementet. Rettssaken kom for Oslo tingrett i november og i dag falt dommen.

Krevde jobb tilbake

Kleven Bergh krevde jobben tilbake og økonomisk erstatning fra staten.

I tingretten argumenterte 54-åringens prosessfullmektige, advokat Hugo Rolf Hansen, for at avskjedigelsen bryter med tjenestemannsloven, grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet og artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen.

Selv benektet også den tidligere politimannen at han var rasist og uttalte i retten at han la ut det han gjorde på Facebook fordi han var kritisk til deler av asyl- og innvandringspolitikken.

Han mente også at han vanligvis deler og skriver mye på Facebook.

Kleven Bergh har altså ikke fått gjennomslag for sitt syn overfor Oslo tingrett. Dommen fra retten var enstemmig.

Retten har kommet til at vedtaket av 13. januar 2016 fra det sentrale ansettelsesråd for Politiavdelingens ytre etat der Kleven Bergh ble avskjedighet, ikke er ugyldig. Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet skal derfor frifinnes, skriver Oslo tingrett i dommen.

Stein-Robin Kleven Bergh

OMSTRIDT: Kleven Bergh mistet jobben etter at han kom med flere kontroversielle uttalelser på Facebook.

Foto: Montasje: HelleTherese Kongsrud

Flere saker fra Innlandet

axel-130724

Axel (79) spring nesten 700 kilometer for å heidre avdød venn

Død elg

Elgen i Noreg er sjuk – nå vil myndigheitene finne ut kvifor