Øker støtten til TV-aksjonen

Fylkeskommunene og kommunene i Hedmark og Oppland har økt sine bidrag til TV-aksjonen sammenlignet med i fjor. I Oppland er det kommet litt over 500 000 kroner noe som er en økning på 20 prosent fra i fjor. I Hedmark har kommunestyrene bevilget 700 000 kroner noe som er en økning på 15 prosent. TV-aksjonen på søndag er i år viet Røde Kors sitt arbeid blant flyktninger.