Hopp til innhold

Nye sakkyndige skal vurdere Vinstra-drapsmannen

Forsvareren har fått medhold i at det oppnevnes flere sakkyndige for å undersøke den tiltalte 17-åringen til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Vinstra

ÅSTEDET: Tre polititjenestemenn går forbi teltet som Kripos satte opp på stedet der den 16 år gamle jenta ble knivdrept på Vinstra 31. oktober 2018.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I sommer ble tenåringsgutten dømt til forvaring i 13 år for det brutale drapet på en 16 år gammel jente på Vinstra i oktober i fjor. Men han anket dommen fra Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Straffen han fikk er blant de strengeste som er gitt i Norge for en så ung person.

Tingretten mente det var tvingende nødvendig å verne samfunnet mot drapsmannen. De beskrev guttens fascinasjon for vold som altoppslukende.

De to sakkyndige i tingretten var i tvil. Men psykiater Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata konkluderte til slutt med at 17-åringen ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet. Dermed kunne retten dømme ham til forvaring.

Forsvarer Nora Hallén var grunnleggende uenig i dommen. Hun ønsket at unggutten i stedet skulle overføres til dom på tvungent psykisk helsevern.

– Sakens opplysning krever det

17-åringen anket dommen både på skyldspørsmålet, straffutmålingen og erstatningen.

Ankesaken er ennå ikke berammet i Eidsivating lagmannsrett. Men nå har den tiltalte og forsvareren fått medhold i at det oppnevnes nye sakkyndige. Disse kommer i tillegg til Tørrissen og Flaata som fortsatt skal følge ankesaken.

Forsvarer Nora Hallén skriver i en e-post til NRK at hun mener «sakens opplysning» krever det:

– Dette er retten enig i. Det er særlige alvorlige spørsmål som skal avgjøres av lagmannsretten. Og sett hen til at de sakkyndige oppnevnt for tingretten var i stor tvil og endret konklusjon flere ganger, er det et behov for en fullstendig ny rettspsykiatrisk vurdering, skriver hun.

De rettsoppnevnte sakkyndige: Alexander Flaata og Terje Tørrissen

SAKKYNDIGE: Psykologspesialist Alexander Flaata og psykiater Terje Tørrissen var sakkyndige da Nord-Gudbrandsdal tingrett behandlet saken i juni.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er ikke ofte det skjer

Statsadvokat Jo Christian Jordet sier at påtalemyndigheten har ment at vilkårene for å oppnevne ytterligere sakkyndige ikke er oppfylt.

– Men vi forholder oss selvfølgelig til at lagmannsretten har besluttet å oppnevne ett par til, sier han.

Krimkommentator Olav Rønneberg i NRK sier at det er uvanlig med to sett av sakkyndige.

– Det er ikke ofte det skjer. Men vi kjenner til det fra noen saker. Den meste kjente er nok rettssaken etter 22. juli. Da ble det oppnevnt to sett med sakkyndige. Og det endte også med at den siste vurderingen ble fulgt, sier han.

Motsetter seg varetektsfengsling

Den 17 år gamle gutten er jevnlig blitt varetektsfengslet14 dager av gangen helt siden han ble pågrepet rett etter drapet.

Onsdag ble han igjen fengslet for to nye uker av Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ifølge retten er det fortsatt stor grad av sannsynlighetsovervekt for at han vil begå «likeartede alvorlige voldsforbrytelser som dem tiltalen gjelder».

17-åringen motsetter seg fengslingen. Av kjennelsen fremgår det at forsvareren mener at det er unødvendig siden han for tiden er underlagt tvungent psykisk helsevern i lukket avdeling.

Flere saker fra Innlandet