Hopp til innhold

Nye E6 langs Mjøsa tåler ekstremværet

Statens vegvesen har brukt 145 millioner kroner på å flomsikre den nye E6-traseen mellom Minnesund og Espa langs Mjøsa. Det har lyktes.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

Nye E6 mellom Minnesund og Espa har tålt de store vannmassene godt.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Taale Stensbye, prosjektleder Statens vegvesen

Taale Stensbye, Statens vegvesen.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Etter styrtregnet som kom for to år siden bestemte Statens vegvesen seg for å oppdimensjonere grøfter og overvannssystem på den nye vegen.

– Vi har sørget for at den nye vegen skal tåle en mye større flom enn det som normalt er, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen til Hamar Arbeiderblad.

7000 ekstra per meter

Parsellen er cirka 21 kilometer lang og de ekstra sikringstiltakene fører til at vegen blir 7000 kroner dyrere per meter. Det tror vegvesenet at vil lønne seg.

Stensbye anslår overfor Hamar Arbeiderblad at arbeidet på lengre sikt fører til at mange hundre millioner kroner blir spart inn.

Jernbanen som blir bygd langs Mjøsa blir bygget for å tåle en 200-årsflom.

Flere saker fra Innlandet