Nye branntilløp på Haslemoen

I løpet av dagen har det vært tre branntilløp ved Haslemoen Transittmottak. Nå setter mottaksledelsen inn flere vakter.

Haslemoen asylmottak

Det har vært flere branntilløp ved Haslemoen Transittmottak de siste månedene.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Branntilløpene kommer etter en periode der det har vært stille ved mottaket. Det har vært mange branntilløp og flere slåsskamper på Haslemoen etter at de fikk overført 50 ventemottaksbeboere fra Lier.

Den siste tiden har det vært stille, men i dag har det ifølge politiet vært tre branntilløp.

Mottaksledelsen bekymret

Blant annet ble det satt fyr på toalettpapir i 4. etasje på en av kasernene. Ingen ble skadet i brannene.

– Vi ser selvfølgelig alvorlig på dette. Det har vært bra en periode etter flere branntilløp i sommer, så det bekymrer oss at det ser ut som det tar seg opp igjen. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer nå, sier mottaksleder Kjell-Åge Moen til NRK.

Det er satt i gang strakstiltak ved mottaket og allerede i kveld og i natt er det satt inn ekstra vakter.

– Dette vil vi fortsette med framover og så vil vi diskutere dette forløpende med UDI for å finne andre løsninger.

Ingen mistenkte

Politiet vil foreløpig ikke gjøre noe spesielt etter dagens branner, men sier at de ser på ett hvert branntilløp som alvorlig.

Branntilløpene føyer seg inn i en lang rekke med branntilløp ved mottaket siden beboerne fra Lier kom i juli. Det har også vært flere slåsskamper blant annet i kantina ved mottaket. Bemanningen ble styrket og flere av beboerne er frivillige brannvakter.

Politiet har ingen mistenkte i dagens branntilløp.

Testing av brannutstyret på Haslemoen

Flere av asylsøkerne går frivillige brannvakter på mottaket og sjekker blant annet at brannutstyret fungerer.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK