Nycomed-gruppa har fått 400 000

Formannskapet i Elverum har bevilget 100 000 kroner til arbeidsgruppa som skal utrede ny drift etter at Takeda Nycomed har lagt ned prouksjonen.

Det melder Østlendingen.

Tidligere har Hedmark fylkeskommune bevilget 200 000 kroner og Innovasjon Norge 100 000 kroner slik at gruppa nå har et budsjett på 400 000 kroner.

Halvparten av pengene skal brukes på honorar til medlemmene av gruppa, resten til reiser og konsulenter.