Ny virksomhet på Otta

Nortura vil bruke slakterilokalene på Otta til et nytt selskap som skal foredle produkter rettet mot dagligvaremarkedet. De setter også av plass til foredling av lokalmat, og inviterer lokale aktører til dialog. Produksjon av hundemat blir det også.