Ansatte skremt av ordføreren

EIDSKOG (NRK:) Ordfører Kamilla Thue (Ap) får kraftig kritikk. Et tosifret antall kommuneansatte mener kommuneledelsen opptrer på en måte som ødelegger arbeidsmiljøet og skader kommunens omdømme.

Kamilla Thue

ORDFØRER I HARDT VÆR: Nok et varsel har kommet mot kommuneledelsen i Eidskog kommune.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kun en måned før kommunen møter en varsler i retten etter flere år med konflikter, får kommuneledelsen i Eidskog nok et varsel rettet mot seg.

– Vi er skremt over ledelsens behandling av varslersaken, og vi frykter at en rettssak vil ødelegge arbeidsmiljøet og kommunens omdømme i lang tid framover, sier en talsmann for varslerne.

Ingen av dem ønsker å stå offentlig fram. De er redde for represalier fra kommuneledelsen.

Flere ansatte i kommunen skal i februar vitne i rettssaken mellom kommunen og en ansatt.

De som står bak det nye varslet er bekymret for hvordan denne rettssaken vil påvirke kommunen, både utad og internt. De er også bekymret for hvordan kommuneledelsen behandler varslere.

Langvarig konflikt

Årsaken til at kommunen møter en ansatt i retten er at hun for over tre år siden meldte fra om det hun mente var lovbrudd og feil ved omtaksering av eiendomsskatten.

Varsler, Eidskog

RETTSSAK: Hun mener feil ble begått da kommunen takserte eiendommene i kommunen på nytt. Nå møter hun kommunen i retten.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Siden da har hun følt seg motarbeidet, mobbet og trakassert.

Varslet mot blant annet ordføreren og rådmannen ble sendt for mer enn ett år siden.

Nå skal de to partene møtes i retten, etter at rettsmeklingen i fjor høst ikke førte fram. Flere ansatte i kommunen skal vitne, noe de opplever som belastende.

I det nye varselet står det at «Det er skremmende å observere at kommunens ledelse viser så liten evne til å vurdere konsekvensene av egen adferd i denne saken. Dette gjelder både representasjon i forhandlingsmøtet der kun omvarslet ordfører skulle representere kommunen, og hvordan det virker å være viktigere å skape uforutsigbarhet enn å lage en god prosess.»

Ekstern bistand

Advokatfirmaet Campbell & Co. fungerer som eksternt varslingsmottak. De mottok det nye varselet mandag denne uka, ifølge Kommunal Rapport, som omtalte saken først.

Varslerne ønsker en løsning på saken utenfor retten. De mener at setterådmannen som skulle behandle varslersaken, ikke burde blitt avsatt av et flertall i kommunestyret i mai i fjor. Et vedtak Fylkesmannen sier er ulovlig.

«Varsleren er en ansatt i kommunen. Det er utfordrende å se hvordan ledelsen farer fram mot et enkelt menneske. Om målet er å sikre seg mot at det i framtiden ikke blir varslet om kritikkverdige forhold, er de i ferd med å lykkes.»

– Vi tar ikke stilling til det tidligere varslet, men vi mener at spesielt ordføreren bør legge om lederstilen sin. Det er kommuneledelsen som har ansvaret for å sikre et godt arbeidsmiljø og et godt renomè for Eidskog kommune. Det kan ikke en varsler ta ansvaret for, sier talspersonen.

Ap-ordfører Kamilla Thue skriver i en sms til NRK det samme som hun har uttalt til Kommunal Rapport tidligere, at denne saken har vært krevende og negativ for alle som arbeider i kommunen.

– Jeg skulle gjerne sett at saken hadde hatt et annet forløp, og løst mye tidligere og på annen måte, for eksempel gjennom rettsforlik, men det har dessverre vist seg ikke å være mulig.

Hun understreker at det ikke er kommunen som har gått til søksmål. Hun mener det ikke er noe galt av kommunen å forsvare seg i et søksmål.

– Fylkesmannen har opphevet et kommunestyrevedtak på et grunnlag kommunen mener er uholdbart. Derfor har kommunen brakt saken inn for overordnet organ, departementet. Heller ikke dette kan være kritikkverdig fra kommunens side, sier hun om at setterådmannen ble avsatt.

Kamilla Thue, ordfører (Ap) i Eidskog

SENTRAL I KONFLIKTEN: Ap-ordfører Kamilla Thue.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordføreren sier at hun også er kjent med at flere av de ansatte opplever saken slik den er framstilt gjennom media som ensidig.

– Det er der også gjengitt alvorlige beskyldninger. Det formidles derfor fra flere et behov for å gi sin forklaring i forbindelse med en rettssak.

Når det gjelder påstanden om at hun bør endre lederstilen sin for arbeidsmiljøet og omdømmets skyld sier hun:

– Jeg er folkevalgt og ingen personalleder. Utover det har jeg ingen kommentar til det.

Jørn Mejdelll Jakobsen er advokat for varslerens som har gått til søksmål mot kommunen. Han sier at de hele tiden har ønsket en løsning utenfor retten.

Jørn Mejdell Jakobsen

VARSLERS ADVOKAT: Jørn Mejdell Jakobsen er advokaten til varsleren som har gått til søksmål mot kommunen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Det er leit at arbeidsmiljøet oppleves som anspent og vanskelig på grunn av denne saken. Vi håper fortsatt på en løsning på en minnelig måte utenfor rettssalen for å skåne de ansatte. En løsning som også må være akseptabel for min klient, sier han.

Rettssaken skal opp i Glåmdal tingrett i februar.