Risikerer 18 års forvaring etter «sorenskriverbrannen»

Tirsdag starter ankesaken mot mannen som blant annet er tiltalt for å ha satt fyr på huset til sorenskriveren i Hamar. I tingretten ble han dømt til 18 års forvaring.

Aktor Tormod Bakke, dommer Cathrine Fossen, tiltalte i sorenskriverbrannen

MØTES IGJEN: Aktor Tormod Bakke og den tiltalte mannen møtes på nytt i Borgarting lagmannsrett. Seks uker er satt av til ankesaken.

Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe

– Vår klient er helt klar på at han ikke har gjort de handlingene han er domfelt for, sier advokat Thomas Randby.

Thomas Randby

FORSVARER: Thomas Randby forsvarer mannen som i tingretten ble dømt til 18 års forvaring.

Foto: Peder Gjersøe / NTB scanpix

Randby forsvarer mannen som har stått tiltalt for blant annet forsøk på mordbrann, overlagt drapsforsøk, trusler, skadeverk, vold og smugling av narkotika. Han har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt for til sammen 34 overtredelser av 22 paragrafer i straffeloven i tingretten.

Blant annet få å ha tent på huset til sorenskriveren i Hamar, mens datteren hans og ei venninne var i huset.

– Dette er jo den mest sentrale anklagen, og han er altså helt klar på at han ikke er skyldig i det, sier Randby.

Boligbrann i Hamar

BRANT NED: Huset til sorenskriveren i Hedmarken tingrett brant ned grunnen i juli 2013. Sorenskriverens datter og ei venninne ble reddet ut av huset.

Foto: Politiet

Seks uker lang sak

Aktor Tormod Bakke vant fram i Sør-Østerdal tingrett. Han la ned påstand om 18 års forvaring og dommen lød i tråd med det. Minstetiden ble satt til ti år og mannen ble dømt til å betalte til sammen flere millioner i erstatninger til de mange involverte i saken.

Tormod Bakke

AKTOR: Tormod Bakke har forberedt seg til seks nye uker i retten. Nesten 100 vitner er kalt inn.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Nå skal vi først behandle skyldspørsmålet på nytt, men om lagretten kommer til samme konklusjon som tingretten, vil nok aktoratets påstand også lyde på det samme, sier Bakke.

Både han og mannens forsvarere har brukt mye tid på forberedelser til saken. Nesten 90 vitner er kalt inn til saken som strekker seg fram til 23. juni.

– Det er en ganske stor og uoversiktlig sak dette, så det er en utfordring, sier Bakke.

Bevismaterialet var omfattende i tingretten, men forsvarer Thomas Randby forteller at de også har med seg nytt materiale inn i lagmannsretten.

– Så det blir en intens periode med lange og strevsomme dager, sier han.

Saken er flyttet fra Eidsivating lagmannsrett på Hamar, til Borgarting lagmannsrett i Oslo, fordi sorenskriveren i Hedmarken tingrett er en av de fornærmede.