Ny rapport: Lærere liker jenter best

HAMAR (NRK): Gutter blir skoletapere fordi lærerne foretrekker jenters oppførsel, mener forsker.

Elevrådsstyret ved Åretta Ungdomsskole 2017/18

MERKER FORSKJELLEN: Emma Nordstrand Veskje, Henrik Halvorsen (leder), Sara Bjorli Lund, Vetle Holten Andersen sitter alle i elevrådsstyret ved Åretta ungdomsskole. De bekrefter at det er en forskjell i måten elever behandles på. – Gutter skal kødde litt mer og være litt kule, og det blir kanskje oppfattet som de ikke har respekt for læreren, og da kan noen lærere bli litt irriterte, sier Sara.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Lærere vurderer gutters sosiale ferdigheter betydelig lavere enn jenters. Jenter får et stort fortrinn fordi de har flest av disse egenskapene, sier Ann Margareth Gustavsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

Hun har nylig levert en doktorgrad om temaet, og konkluderer med at det er forskjell på hvordan lærere vurderer gutter og jenters sosiale ferdigheter og hvordan de presterer i norsk og matte.

Gutter gjør det dårligere

I avhandlingen viser Gustavsen til at nesten 70 prosent av elevene som får spesialundervisning er gutter. Videre er det flere gutter enn jenter som er fritatt fra karakterer, og flest gutter som ikke fullfører videregående skole.

Flere medieoppslag de siste årene viser at jenter fortsatt gjør det bedre enn gutter på skolen. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet hadde jenter i gjennomsnitt 4,4 grunnskolepoeng mer enn guttene skoleåret 2015–16. For skoleåret 2016–17 økte forskjellen mellom gutter og jenter til 4,5 grunnskolepoeng.

Opplever at lærere «tåler mindre» av gutter

På Åretta ungdomsskole i Lillehammer står sosiallærer Irene Nadjvinski og underviser en klasse. Hun har jobba som sosiallærer de siste tjue årene, og sier hun har elever som forteller om forskjellsbehandling.

Irene Nadjvinski

FOR TIDLIG START: Irene Nadjvinski ved Åretta ungdomsskole bekrefter at mange gutter opplever at de blir behandla forskjellig fra jentene. – Jentene er mer opptatt av å gjøre det bra på skolen, og vi ser jo ofte at de faktisk hysjer på guttene, sier hun.

Foto: Elin Fossum / NRK

– De sier at gutter «blir tatt» litt hardere enn jentene hvis de har gjort noe galt, og at lærere kanskje ikke tåler så mye av guttene. Så det som kommer fram i avhandlingen, er ikke ukjent for meg, sier Nadjvinski.

Hun opplever at gutter er mindre modne enn jenter når de begynner på ungdomsskolen, og at guttene bråker mer. Jenter er roligere, og vil gjerne gjøre det bra på skolen, ifølge Nadjvinski.

Emma Nordstrand Veskje sitter i elevrådet, og opplever at det er forskjell på hvordan gutter og jenter behandles.

– Hvis noen av guttene snakker blir de tatt fortere enn jentene. Men guttene tuller mer, så de er nok mer på hugget, sier hun, og mener at det oppleves som urettferdig når gutter og jenter blir behandlet forskjellig.

Klassesituasjon, Åretta ungdomsskole. Sosiallærer Irene Nadjvinski underviser

FORSKJELLER: En ny rapport viser at det faktisk er forskjell på måten gutter og jenter blir behandlet på av lærere. Her underviser Irene Nadjvinski en klasse ved Åretta ungdomsskole.

Foto: Elin Fossum / NRK

Kan få konsekvenser for utdanning

Ann Margareth Gustavsen frykter at forskjellen man ser allerede på grunnskolenivå, følger elevene gjennom hele utdanningsløpet.

Ann Margrete Gustavsen

FORSKER: Gustavsen sier god oppførsel, konsentrasjon og samarbeidsevner er egenskaper jenter oftere besitter enn gutter.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Jeg synes det er bekymringsfullt om gutter ikke kommer inn der de ønsker, hvis det skyldes at vi lærere er med på å øke forskjellene mellom gutter og jenter, sier hun og presiserer at funnene i avhandlingen er basert på snittall.

– Det er ikke slik at alle gutter er dårligere på skolen enn jenter. Sprikene innad i kjønnene er fortsatt større enn mellom kjønnene, sier hun.

Kunnskapsdepartementet kaller Gustavsens funn et alvorlig samfunnsproblem.

– Alle elever har rett til lik opplæring og de skal ikke forskjellsbehandles på grunn av kjønn. Allikevel ser vi systematiske forskjeller mellom gutter og jenter i skolen, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).