Ny E6 i Gudbrandsdal tidligst 2010

Utbedring av E6 i Gudbrandsdalen kan tidligst komme i gang fra 2010. Og det forutsetter politisk vilje til å prioritere vegen.

Midtdeler E6 i Øyer
Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

E6 i Gudbrandsdalen må prioriterest  både av Oppland fylke og av Stortinget før det blir aktuelt å framskynde utbyggingen av vegen.

Det sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik, som i dag har møtt ordførere fra Gudbrandsdalen og stortingsrepresentant Torstein Rudihagen fra Oppland.

67 døde på 10 år

I Redaksjon 1 i Fjernsynet i kveld blir samferdselsminister Liv Signe Navarsete konfrontert med at 67 personer har mistet livet mellom Biri og Otta de siste ti åra.

For trykket for å få forsert utbyggingen av E 6 øker.

I dag har ordførere fra Gudbrandsdalen og stortingsmann Torstein Rudihagen møtt samferdselsdepartementet for å få satt vegutbygging på denne E6-strekningen på kartet.

Tidligere har fylkeksommunene Hedmark og Oppland først og fremnst prioritert E6 fram til Kolomoen. Nå mener ordførere i Gudbrandsdalken at det er deres tur.

Ny plan 2010

- Ingen venter at utbyggingen skal skje straks. Men planlgeggingen må begynne snart slik at arbeidet kan begynne når den nye transportplanen fra 2010 begynner å gjelde, sier ordfører Anders A. Fretheim i Ringebu.

Men han tror det blir en hard kamp om pengene. Det er mange veger i Norge som trenger oppjusteing av standarden.

- Derfor må vi legge press på regjeringen allerede nå, sier han.

Små tiltak før det

I møtet med departementet i dag diskuterte politikerne også mulighetene for små tiltak som kan gjennomføres med en gang.

Midtdeler kan være mulig enkelte steder, og dessuten belysning langs vegen.

Statens Vegvesen utreder nå hele strekningen.