Hopp til innhold

Bevegelser registrert: Raser fjellet, vil flodbølga treffe bygda

Fjellpartiet Skutshorn i Vang i Valdres er klassifisert som et høyrisikoobjekt. – Vi er glade for at det kommer overvåkning, sier ordfører.

Vidar Elthun, ordfører i Vang, foran fjellet som kan rase ut.

ORDFØRER: Det er deler av fjellpartiet til venstre for ordfører Vidar Eltun som kan rase ut. Treffer det vannet, vil det skape en flodbølge mot bygdesenteret i Vang.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Siden 2018 har Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) fulgt nøye med på fjellpartiet Skutshorn i Valdres.

Funnene er så alvorlige at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) mener det er behov for kontinuerlig overvåking.

– Konsekvensene ved et skred vurderes som store, sier geolog i NVE, Kjetil Indrevær.

Skutshorn i Vang

RASER: Det er dette området som kan rase ut. Et ras vil kunne få store konsekvenser for Vang sentrum, som ligger på motsatt side av Vangsmjøse som skimtes nederst i bildet.

Foto: Reginald Hermanns / NGU

Beveger seg tre cm i året

Det er flere, slike ustabile fjellpartier i Norge. De mest kjente er Åkerneset i Stranda kommune, og Mannen i Romsdalen som delvis raste ut i 2019. Skutshorn blir det tiende fjellet med døgnkontinuerlig overvåkning i Norge.

Erfaring viser at slike fjellskred varsler seg selv. Det skjer ved langvarige, sakte bevegelser i fjellmassene. Bevegelsene er typisk noen få millimeter til rundt ti cm pr. år over flere tiår eller århundrer, ifølge NVE.

Les også: Slik skal dei hindre tsunamien i Geiranger

Lars Harald Blikra på Åkneset
Lars Harald Blikra på Åkneset

Skutshorn beveger seg rundt tre cm i året.

– Faren for ras er så stor at kommunen må ta hensyn til det. De må lage planer for beredskap, kommuneplaner og så videre, sier Indrevær i NVE.

Den årlige sannsynligheten for skred vurderes å være mellom 0,1 og 1 prosent.

Ordfører Vidar Eltun sier de nå er glade for at det blir overvåkning av fjellet.

– Folk har ikke grunn til å være nervøse. Det blir satt i gang gode varslingsrutiner. Men vi tar dette selvfølgelig veldig seriøst, sier han.

Vidar Eltun

SERIØST: Vidar Eltun sier de tar beskjeden om rasfaren seriøst. Nå skal de legge planer videre sammen med blant annet Statsforvalteren i Innlandet.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Kan forårsake flodbølge

Det ustabile fjellpartiet ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse. Raser fjellet ut, vil det kunne treffe innsjøen.

Det vil igjen skape en flodbølge mot motsatt side av vannet.

Der ligger kommunesenteret i Vang, butikker, skole, barnehage, gårder og bolighus.

Dermed vil en eventuell flodbølge få store konsekvenser.

Skutshorn sett fra toppen av fjellsida.

FRA TOPPEN: Skutshorn sett fra toppen av fjellsida. Vangsmjøse under. Det er også noe bebyggelse på samme side av vannet som fjellet, men ikke rett under fjellet.

Foto: Gustav Pless / NVE

Norges geotekniske institutt (NGI) arbeider nå med en detaljert modell av hvordan en slik flodbølge vil kunne treffe. Denne blir ferdigstilt i løpet av høsten 2022.

– Det er ikke på noen måte sikkert at fjellet vil rase, ei heller at det vil rase slik at det skaper en flodbølge. Men det er viktig å få på plass en overvåkning, sier Indrevær.

Totalt bor det 1579 innbyggere i Vang. Jorun Petersen er en av dem.

Hun tenker på hva som kan skje dersom fjellet raser.

– Det kan bli alvorlig. Særlig for dem som bor nederst ved Vangsmjøsa, sier hun.

Jorun Petersen, innbygger i Vang

BETENKT: Jorun Petersen bor i Vang. Hun tenker på hva som kan skje dersom det raser fra Skutshorn.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Bør ha plan for beredskap

NVE ber nå Vang kommune om å etablere en beredskapsplan. Dette bør gjøres i samarbeid med Statsforvalteren, politiet og andre relevante aktører.

Dette innebærer blant annet systemer for varsling av befolkningen og plan for evakuering.

I et møte 28. juni ble kommunen og Statsforvalteren i Innlandet informert om det som skjer rundt Skutshorn.

I årevis har fagfolka forsøkt å finne ut om det er mogleg å stabilisere fjellet: Her arbeider han oppe i et av Norges mest rasfarlige områder

Åkerneset
Åkerneset

Flere saker fra Innlandet