Null hull i Hedmark

Ingen har så fine tenner som hedmarkingene. En av fire 18-åringer har ikke hatt et eneste hull.

Tannlege

BRA TENNER: Ingen steder i landet er det flere som går gjennom barndommen uten å stifte bekjentskap med tannlegens bor som i Hedmark. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Frank May / NTB scanpix

Ifølge tall Nettavisen har hentet inn fra Helsedirektoratet har 26,6 av 18-åringene i Hedmark ikke hatt karies, altså tannråte. I samme gruppe er det 7,8 prosent som har ni eller flere tenner med hull eller fyllinger.

Forskjellene mellom landsdelene er store: I Finnmark er det mer enn dobbelt så mange, 18,6 prosent, som har hatt så mange hull i tennene.

Finnmarkingene har dårligst tenner

Finnmark er også det fylket der det er færrest som kan gå ut av barndommen med hull hull. 12,5 prosent av 18-åringene har ingen erfaring med karies.

Utfra statistikken er tannhelsa dårlig også i de to andre nordlige fylkene, mens Østlandsfylkene er best.

– Det kan være sammensatt, men jeg antar at en hovedårsak er at Finnmark har hatt problemer med å få ansatt tannleger, og at de har hatt stor turnover i stillingene. Innbyggerne er lite vant med å bruke tannleger, noe som påvirker tannhelsen, sier seniorrådgiver Ragnhild Nordengen i avdeling for allmennhelsetjenesten i Helsedirektoratet til avisa.

Hull i tenna eller ikke hull i tenna

Fylke

Andel som ikke har hatt karies

Hedmark

                                      27%

Buskerud

                                      24%

Akershus

                                      24%

Sogn og Fjordane

                                      23%

Oslo

                                      23%

Østfold

                                      23%

Oppland

                                      21%

Sør-Trøndelag

                                      20%

Telemark

                                      19%

Nord-Trøndelag

                                      18%

Vest-Agder

                                      18%

Aust-Agder

                                      18%

Vestfold

                                      18%

Møre og Romsdal

                                      17%

Rogaland

                                      17%

Troms

                                      16%

Nordland

                                      16%

Hordaland

                                      16%

Finnmark

                                      13%

Gjelder 18-åringer som har vært til tannhelseundersøkelse i 2013. Kilde: SSB/Helsedirektoratet/NRK

Geografiske og sosiale skiller

tannlege 2

(Illustrasjonsfoto)

Foto: Frank May / NTB scanpix

Tallene for 18-åringene er interessante fordi dette er det siste årskullet som har gratis undersøkelse og behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten, og dermed er 76 prosent representert i undersøkelsen.

Tross geografiske og sosiale skiller er tannhelsen jevnt over god, mener Helsedirektoratet. Aller best står det altså til i Hedmark.

– Det kan sikkert ha mange forklaringer, og noe kan ha sammenheng med at Hedmark har hatt mye fokus på forebyggende arbeid. De har hatt prosjekter som går på å bedre folkehelsen, sier Ragnhild Nordengen.

Nabofylket Oppland er omtrent midt på treet i undersøkelsen.